Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Η εφαρμογή e- ΔΛΑ, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στη Λιμενική Αρχή.
Η εφαρμογή e- ΔΛΑ, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την εξυπηρέτηση των πολιτών χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στη Λιμενική Αρχή.

Λιμεναρχείο Αλεξ/πολης: Ξεκίνησε την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών μέσω e-ΔΛΑ

06-02-2021

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης ενημερώνει σχετικά με την λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΔΛΑ που αφορά στην ηλεκτρονική καταχώριση και διεκπεραίωση αιτήσεων αρμοδιότητας της Λιμενικής Αστυνομίας.

Η εφαρμογή e- ΔΛΑ, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, εξαιρετικά εύχρηστο, μέσω του οποίου πολίτες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) μπορούν να διεκπεραιώνουν σειρά δραστηριοτήτων, χωρίς να απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους στη Λιμενική Αρχή.

Η εφαρμογή καλύπτει τις ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων:

Άδεια ναυαγοσώστη

Δραστηριοποίηση δύτη

Δραστηριοποίηση Θαλάσσιου ταξί

Δραστηριοποίηση μαθητευόμενου δύτη

Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής

Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών

Ίδρυση και λειτουργία καταδυτικού συνεργείου

Καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής

Σχολή εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών τ/χ σκαφών

Σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους. Στην εν λόγω κατηγορία, δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για : α) έκδοση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους (αρχική συμμετοχή σε εξετάσεις), β) απόκτηση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους, άνευ

δ) έκδοση αντιγράφου άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους λόγω απώλειας ή φθοράς ή μεταβολής οιουδήποτε, αναγραφόμενου στην άδεια, στοιχείου και ε)

αντικατάσταση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους (παλαιού τύπου).

Στο πεδίο «Κατηγορίες αιτήσεων» αναφέρονται αναλυτικά, για κάθε περίπτωση, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η σχετική νομοθεσία.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από εξωτερικούς χρήστες [πολίτες (φυσικάκαι νομικά πρόσωπα)] μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr, είτε χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για αυθεντικοποίηση κι εν συνεχεία υποβολή αίτησης.

Σημειώνεται ότι, στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους εξωτερικούς χρήστες εξετάσεων, γ) ανανέωση άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους,