Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Νέα ειδικότητα θα λειτουργήσει στο ΔΙΕΚ του ΠΓΝΑ τη νέα εκπαιδευτική χρονιά.
Νέα ειδικότητα θα λειτουργήσει στο ΔΙΕΚ του ΠΓΝΑ τη νέα εκπαιδευτική χρονιά.

Νέα ειδικότητα στο ΔΙΕΚ του ΠΓΝΑ - Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής στα ΔΙΕΚ

25-06-2021

Αποφασίστηκε να λειτουργήσει μια νέα ειδικότητα στο ΔΙΕΚ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.

Σύμφωνα με την αριθ. Γ6α/Γ.Π. 31368/ 07-06-2021 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, για το Δ.Ι.Ε.Κ του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, αποφασίστηκε η λειτουργία της Ειδικότητας:

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Εξάμηνο: Α ́ και Εξάμηνο: Γ ́ κατατάξεις) για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022.

Δικαίωμα εγγραφής στα Δ.Ι.Ε.Κ. (Επίπεδο: 5) έχουν μόνο απόφοιτοι ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων (ΤΕΕ Β ́ κύκλου, ΤΕΛ) των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (Επίπεδο: 4). Με δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων των Δ.Ι.Ε.Κ σε συναφούς ειδικότητας Τμήματα Α.Ε.Ι (Επίπεδο: 6 ) με κατατακτήριες εξετάσεις.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων καταρτιζομένων θα υποβληθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, μετά από την έκδοση της σχετικής Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας.