Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Νέα τμήματα από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στην Ορεστιάδα: Ρώσικα & Χρηματοδοτικά προγράμματα για αγρότες

Νέα τμήματα από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στην Ορεστιάδα: Ρώσικα & Χρηματοδοτικά προγράμματα για αγρότες

25-02-2020

Ο Δήμος Ορεστιάδας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ορεστιάδας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ορεστιάδας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 ώρες
Χρηματοδοτικά προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες 10 ώρες

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του υποψήφιου έως και 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από τις 9:00 έως τις 14:00 στο ισόγειο του Δημαρχείου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο αρμόδιο γραφείο Παιδείας και Δια βίου Μάθησης Δήμου Ορεστιάδας (Ισόγειο Δημαρχείου)
Τηλ. :2552350017
Ταχ. Διεύθυνση: Βασιλέως Κων/νου 11
Email: e.fotiadou@orestiada.gr

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.