Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
FAGI

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Ο Γιάννης Γλήνιας στο τιμόνι της παράταξης "Σαμοθράκη 2020"

Ο Γιάννης Γλήνιας στο τιμόνι της παράταξης "Σαμοθράκη 2020"

18-02-2020

Κατά τη συνεδρίαση της Δημοτικής Παράταξης «Σαμοθράκη 2020 » παρόντων  των συμβούλων της παράταξης η οποία έλαβε χώρα την 16/02/2020 στη Σαμοθράκη αποφασίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 που αντικατέστησε το άρθρο 66 του ν.3852/10 η αντικατάσταση του εκλιπόντος επικεφαλής της πιο πάνω παράταξης κ.Γιώργου Χανού.

Επικεφαλής της παράταξης  «Σαμοθράκη 2020 » κατά πλειοψηφία εκλέχθη ο κ. Ιωάννης Γλήνιας .