Σήμερα είναι: Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020
greek english turkish
VAMOS AL FARO ΙΚΤΕΟ

Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

Η δόση θα καταβληθεί στο τελος του Ιουλίου με αρχές Αυγούστου
Η δόση θα καταβληθεί στο τελος του Ιουλίου με αρχές Αυγούστου

ΟΓΑ: Προβλέπεται καθυστέρηση στη Β' δόση των οικογενειακών επιδομάτων.

18-07-2015

Η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ. Φωτίου, ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να υπάρξει μία μικρή καθυστέρηση στην πληρωμή της δεύτερης δόσης για τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ. Να αναφερθεί ότι η ημερομηνία που δόθηκε παλαιότερα ήταν η 20η Ιουλίου.

Ειδικότερα, η δόση θα καταβληθεί στο τελος του Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, καθώς χρειάζονται περίπου 90 εκατ. ευρώ, ποσό που αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμο.

Τα κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

Εισοδηματικό κριτήριο: 

Λαμβάνονται υπόψη:

  • ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων
  • η κλίμακα ισοδυναμίας
  • το ισοδύναμο εισόδημα
  • η εισοδηματική κατηγορία. 
  • Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Αναλυτικότερα, ο ένας γονέας έχει στάθμιση 1, ο άλλος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6.
  • Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας. 

Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδύναμου εισοδήματος σε τρεις εισοδηματικές κατηγορίες:

  • έωςως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα, 
  • από έξι χιλιάδες και ένα (6.001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος
  • από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12.001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος. 

Για τον υπολογισμό της εισοδηματικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα του τρέχοντος οικονομικού έτους.

Τέλος, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα πρέπει να είναι μέχρι σαράντα πέντε χιλιάδες (45.000) ευρώ για τις οικογένειες με τρία τέκνα, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για τις οικογένειες με τέσσερα τέκνα και κατά τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για κάθε επί πλέον τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα των τεσσάρων τέκνα.

Πηγή: Με πληροφορίες από τα "dikaiologitika.gr"