Σήμερα είναι: Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019
greek english turkish
ΙΚΤΕΟ BABY SHOP KOYKORAVAS

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Οι προσλήψεις έως το 2023 στο επόμενο Δ.Σ Ορεστιάδας

Οι προσλήψεις έως το 2023 στο επόμενο Δ.Σ Ορεστιάδας

08-04-2019

Την προσεχή Τρίτη στις 8 το απόγευμα πρόκειται να λάβει χώρα η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Ανάμεσα στα 22 θέματα που θα συζητηθούν βρίσκεται και ο «Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού ετών 2020 – 2023».

Δείτε τα θέματα: 

1. Λήψη απόφασης με θέμα: «Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού ετών 2020 – 2023»
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

2. Έγκριση 3ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2019.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

3. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

4. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Οινόης - Σάκκου Ορεστιάδας» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

5. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Κλεισσούς Ορεστιάδας» στο  Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

6. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Σαγήνης Ορεστιάδας» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014 – 2020.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

7. Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης άπορου δημότη.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

8. Έγκριση επιχορήγησης του Μορφωτικού Συλλόγου «Λαογραφικό Μουσείο Νέας Ορεστιάδας και Περιφέρειας» για το έτος 2019.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

9.Έγκριση συνδιοργάνωσης ημερίδας από το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας και το Δήμο Ορεστιάδας στις 14.4.2019 με θέμα: «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», έγκριση των δαπανών και εξειδίκευση της πίστωσης. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

10 Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Οινόης - Σάκκου Ορεστιάδας».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

11. Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Κλεισσούς Ορεστιάδας».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

12. Έγκριση μελέτης και σχεδίων τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση επιφανειακού δικτύου με κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης στις γεωτρήσεις του αγροκτήματος Σαγήνης Ορεστιάδας».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

13. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με την υποβολή πρότασης με τίτλο: «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ορεστιάδας».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

14. Αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Ορεστιάδας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με την υποβολή της πρότασης: «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Ορεστιάδας».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

15. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. - Τακτοποιητικού του έργου: «Διαμόρφωση Πάρκου Β. Κυριακίδη».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Έργα συντήρησης και υποδομών στην Ορεστιάδα 2016».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

17. Έγκριση παραίτησης της εταιρείας «Α. Δεμερτζής – Κ. Κούτρας & ΣΙΑ Ο.Ε.», από οποιαδήποτε οικονομική διεκδίκηση σχετικά με το έργο: «Κατασκευή υπόγειου δικτύου άρδευσης, σε αντικατάσταση του υπάρχοντος επιφανειακού, στις γεωτρήσεις της Τοπικής Κοινότητας Ορμενίου Δήμου Ορεστιάδας».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

18. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την κατάληψη τμήματος οδοστρώματος για την τοποθέτηση κατασκευής στάθμευσης ποδηλάτων επί της οδού Ευριπίδου 77 στην Ορεστιάδα.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης

19. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάσης και στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων επί της οδού Αδριανουπόλεως 130 στην Ορεστιάδα.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης

20. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων στάσης και στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων επί της οδού Σκρα (Σωτ. Τσερκέζη) 54 στην Ορεστιάδα.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης

21. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά την μονοδρόμηση ανώνυμης οδού παραπλεύρως του προαύλιου χώρου της Εκκλησίας της Παναγίας Κλεισσούς, μήκους 80 μέτρων.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ. Χρήστος Ορμανλίδης

22. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας