Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Η διαδρομή ορίζεται στο τµήµα από την Παραλία Απαλού µέχρι το Νέο Σταθµό Μ/Ρ Αµφιτρίτης.
Η διαδρομή ορίζεται στο τµήµα από την Παραλία Απαλού µέχρι το Νέο Σταθµό Μ/Ρ Αµφιτρίτης.

Ορίστηκε η διαδρομή για τον αγωγό της Gastrade στην Αλεξ/πολη.

08-01-2015

Ορίστηκε από το ΥΠΕΚΑ η διαδροµή και εγκατάσταση του χερσαίου αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης του έργου «Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης» της GASTRADE Α.Ε.

Η διαδρομή ορίζεται στο τµήµα από την Παραλία Απαλού µέχρι το Νέο Σταθµό Μ/Ρ Αµφιτρίτης, στο Νοµό Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Επίσης, τονίζεται ότι πλέον μπορεί να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου δίχως περαιτέρω εκκρεμότητες.

H απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  αναφέρει τα εξής:

"Ορίζουµε τη διαδροµή και εγκατάσταση του χερσαίου αγωγού φυσικού αερίου υψηλής πίεσης του έργου «Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης» της GASTRADE Α.Ε., ήτοι στο τµήµα από την Παραλία Απαλού µέχρι το Νέο Σταθµό Μ/Ρ Αµφιτρίτης, στο Νοµό Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, όπως αυτή έχει προσδιορισθεί και απεικονίζεται στα ακόλουθα και υπό κλίµακα 1:1.000 Κτηµατολογικά ∆ιαγράµµατα του Τοπογράφου Μηχανικού κ. Τασούδη Χρήστου, τα οποία µε τους αντίστοιχους Κτηµατολογικούς Πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης."

Πηγή: energypress.gr