Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
FAGI

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Παγκόσμια Ημέρα Νερού: “Το νερό είναι ζωή”

Παγκόσμια Ημέρα Νερού: “Το νερό είναι ζωή”

22-03-2020

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού η οποία γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου η ΔΕΥΑΑ απευθύνει μήνυμα προς όλους τους πολίτες.

"Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. του Δήμου ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ γιορτάζει σήμερα.Το νερό είναι ζωή. Χρειαζόμαστε επαρκείς ποσότητες νερού, για καλή υγεία, καθαρό περιβάλλον και λειτουργικές οικονομίες.
Η Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ δεσμεύεται να παρέχει καθαρό πόσιμο νερό και επεξεργάζεται τα υγρά απόβλητα, ώστε το επεξεργασμένο νερό να επιστρέφει μενερό είναι ζωή στο περιβάλλον, ανακτώντας έτσι πόρους και σε προσιτή τιμή.

Πρέπει να γίνουν περισσότερα για την προστασία και την διατήρηση των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος, καθώς το νερό απειλείται απο πολλές πηγές ρύπανσης. Οπότε σωστή εφαρμογή του ελέγχου της αιτίας της ρύπανσης, για να αποτραπεί η είσοδος ρυπαντών στα συστήματα ύδρευσης μας. Οι ρυπαίνοντες πρέπει να πληρώνουν για να μετρίασουν την ρύπανση για την οποία ευθύνονται.Η γήρανση των υποδομών ύδρευσης και η κλιματική αλλαγή απαιτούν μέτρα προσαρμογής και μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα.Όλα αυτά θα επηρεάσουν τους υδάτινους πόρους, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε την επεξεργασία του πόσιμου νερού και των υγρών αποβλήτων, καθώς και την τιμολόγηση των υπηρεσιών ύδρευσης, ώστε να είναι προσιτές στους Δημότες."