Κάτι τρέχει στον Έβρο

Το Κέντρο Διδασκαλίας Οικονομικής Κατεύθυνσης Νίκος Κέλελης σχολιάζει το θέματα των πανελληνίων στο μάθημα της οικονομίας.
Το Κέντρο Διδασκαλίας Οικονομικής Κατεύθυνσης Νίκος Κέλελης σχολιάζει το θέματα των πανελληνίων στο μάθημα της οικονομίας.

Πανελλαδικές 2021: Σχολιασμός θεμάτων στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΓΕΛ

23-06-2021

Ξεκίνησαν φέτος οι Πανελλαδικές εξετάσεις με ένα "μούδιασμα" των μαθητών σχετικά με το πως θα ήταν οι επιδόσεις τους στις εξετάσεις. Παρόλα αυτά τα θέματα στα περισσότερα μαθήματα των πανελληνίων ήταν "βατά", ενώ σε αυτό το σημείο, το Κέντρο Διδασκαλίας Οικονομικής Κατεύθυνσης Νίκος Κέλελης σχολιάζει τα θέμετα στο μάθημα της Οικονομίας ΓΕΛ.

Γενικά στο σύνολο τους τα θέματα εξέταζαν όλη την ύλη, με σωστή κατανομή και ήταν κλιμακούμενης δυσκολίας. Σε σχέση με πέρυσι ήταν πιο απαιτητικά, αλλά γενικότερα στο πνεύμα των εξετάσεων. Γεγονός που θα δώσει στους καλύτερα προετοιμασμένους μαθητές τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν.


Θέμα Α

Η ομάδα Α περιέχει τις ερωτήσεις κλειστού τύπου. Είχαμε πέντε ερωτήσεις σωστού λάθους οι οποίες έχουν ερωτηθεί και στο παρελθόν στις εξετάσεις και είναι δουλεμένες στα μαθήματα.

Από αυτές οι πρώτες δυο χαρακτηρίζονται ως ανάσυρσης μνήμης και εξέταζαν θεωρία, και οι επόμενες τρεις ήταν θεωρητικές εφαρμογές, που σημαίνει ότι ο μαθητής θα έπρεπε να αντιλαμβάνεται σωστά τη θεωρία για να απαντήσει.

Οι δυο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που ετέθησαν, η μια ήταν μαθηματική εφαρμογή ενός τύπου και η άλλη ένα σύντομο πρόβλημα με μαθηματικό χαρακτήρα. Οι ερωτήσεις αυτές εξέταζαν την ύλη από τα κεφάλαια 2,4 και 5.

Ένα πρόσθετο σχόλιο όσον αφορά αυτές τις ερωτήσεις έχει να κάνει με τις διατυπώσεις του Α1 ε) όπου θα έπρεπε να καθοριζόταν ότι η καμπύλη ζήτησης παραμένει σταθερή, καθώς αν μεταβάλλεται, τότε με σταθερή την προσφορά η τιμή ισορροπίας εξαρτάται από την καμπύλη ζήτησης.

Στο Α3 επίσης, θα έπρεπε να τονιζει στην πιθανή απάντηση α ότι έχουμε να κάνουμε με το μέγιστο καπέλο διότι το πιθανό καπέλο ως απάντηση είναι σωστή καθώς ισχύει ότι το Καπέλο είναι μικρότερο ή ίσο με τη διαφορά Ρ2-ΡΑ.

Θέμα Β

Το θέμα Β εξετάζει τη θεωρία. Προερχόταν από τη νέα ύλη και όσοι είχαν διαβάσει θεωρία δεν θα αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα καθώς ήταν με ακρίβεια διατυπωμένο.

Γενικά η λογική του, διαφοροποιήθηκε από τις προηγούμενες χρονιές με την έννοια ότι δεν εξέταζε μια συγκεκριμένη παράγραφο της ύλης, αλλά μια ολόκληρη ενότητα με περισσότερες ερωτήσεις αλλά μικρότερης έκτασης. Επιπλέον, αυτό έδωσε τη δυνατότητα να εξεταστούν τα παιδιά σε θέματα που θεωρούνταν μη αναμενόμενα λόγω της έκτασης τους, όποτε θα βοήθησε να ξεχωρίσουν οι άριστα και καλά διαβασμένοι από τους υπόλοιπους. Ωστόσο, παρέμεινε στη λογική της αποστήθισης.

Θέμα Γ

Το θέμα Γ ήταν άσκηση η οποία προερχόταν από τη νέα ύλη και το κεφάλαιο 7. Ήταν ενα αναμενόμενο θέμα και καλά δουλεμένο στα μαθήματα. Οι 10 μονάδες μπορούσαν να απαντηθούν από όλους, οι επόμενες 10 ήταν λίγο πιο απαιτητικές και οι τελευταίες 5 είχαν έναν υψηλότερο βαθμό δυσκολίας.

Γενικότερα, είχε δύσκολες πράξεις σε όλη του την έκταση, που η αλήθεια είναι ότι τέτοιες πράξεις είχαμε να δούμε από την περίοδο των εξετάσεων στις Δέσμες. Επίσης το Γ4 μπορεί να θεωρηθεί ένα δύσκολο σημείο που μπορούσε να μπερδέψει τους μαθητές, όπως και έγινε, λόγω του ότι τα δεδομένα αφορούσαν εκατομμύρια αλλά ήταν δοσμένα χωρίς τα μηδενικά.

Θέμα Δ

Το θέμα Δ, αν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη φορά που δεν είναι συνδυαστικό θέμα και η 2η που δε συνδέεται με το κεφάλαιο 5 σε όλα τα χρόνια των εξετάσεων. Ωστόσο, είχε μια καλή δομή που έδινε τη δυνατότητα στους διαβασμένους μαθητές να απαντήσουν σωστά για τις πρώτες 15 μονάδες και για τις υπόλοιπες 10 τέθηκε ένα πρωτότυπο μαθηματικού τύπου πρόβλημα που έδινε τη δυνατότητα να αναδειχτούν οι καλύτερα προετοιμασμένοι μαθητές.

Το Κέντρο Διδασκαλίας Οικονομικής Κατεύθυνσης Νίκος Κέλεης εύχεται καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά!