Κάτι τρέχει στον Έβρο

Παρατείνεται η προθεσμία για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Επιμελητήριο Έβρου

Παρατείνεται η προθεσμία για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Επιμελητήριο Έβρου

04-05-2018

Σύφμωνα με δελτίο τύπου του Προέδρου του Επιμελητηρίου Έβρου, Χριστόδουλου Τοψίδη, η Διοίκηση αυτού ενημερώνει τα μέλη του πως:

Λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών παρελθόντων ετών προς το Γ.Ε.Μ.Η και το Επιμελητήριο, καθώς και για τη διευκόλυνση των μελών, αποφάσισε να παρατείνει την προθεσμία πληρωμής ή ρύθμισης των οφειλών έως την 31η Μαΐου 2018.

Οι υπηρεσίες του Επιμελητηρίου Έβρου θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν καθημερινά τα μέλη που ενδιαφέρονται να ρυθμίσουν ή να εξοφλήσουν τις οφειλές τους και παραμένουν σε ισχύ οι τρόποι πληρωμής που αναφέρονται στις ενημερωτικές επιστολές.