Σήμερα είναι: Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
greek english turkish
AL FARO ΙΚΤΕΟ SOHO

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Η χώρα του νησιού από ψηλά
Η χώρα του νησιού από ψηλά

Ποδηλατικές διαδρομές & αναβάθμιση υποδομών στο Δημ.Συμβούλιο Σαμοθράκης

14-11-2018

Την Παρασκευή 16 Νοεμβρίου πρόκειται να λάβει χώρα η επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σαμοθράκη.

Η 21η συνεδρίαση θα λάβει χώρα στις 7:30 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο της χώρας και περιλαμβάνει συνολικά 8 θέματα.

Δείτε τα θέματα:  

ΘΕΜΑ: 1ο «Περί εξέτασης αιτημάτων πολιτών .

ΘΕΜΑ:2ο Περί αντικατάστασης μελών Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκ/σης Δήμου Σαμοθράκης.

ΘΕΜΑ:3ο «Περί ανάθεσης  μέρους της προμήθειας ειδών σίτισης του Δήμου Σαμοθράκης για τον Παιδικό Σταθμό  και γάλακτος για τους υπαλλήλους  του Δήμου με διαπραγμάτευση» .

ΘΕΜΑ:4οΠερί ορισμού υπεύθυνου λογαριασμού για τα έργα του προγράμματος ΠΔΕ καθώς και νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου που θα υπογράφει τις υπεύθυνες δηλώσεις και κάθε άλλο έγγραφο της Τράπεζας Της Ελλάδος.

ΘΕΜΑ:5ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ποδηλατικές διαδρομές υπαίθρου Σαμοθράκης»

ΘΕΜΑ:6ο «Έγκριση αποδοχής ένταξης της πράξης ¨Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων¨ στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και έγκριση κατασκευής»

ΘΕΜΑ:7ο» Έγκριση αποδοχής ένταξης της πράξης ¨Προμήθεια –τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας¨ στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, καθορισμός χώρου και έγκριση διενέργειας προμήθειας»

ΘΕΜΑ:8ο Έγκριση υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης για την προσαρμογή του δημοτικού παιδικού σταθμού Δήμου Σαμοθράκης στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017»