Σήμερα είναι: Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020
greek english turkish
SOHO ΚΡΟΝΟΣ ΙΚΤΕΟ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Προκήρυξη του Μεταπτυχιακού από το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

Προκήρυξη του Μεταπτυχιακού από το Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

25-05-2016

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο της λειτουργίας του 12μηνης διάρκειας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία» με κατευθύνσεις: α) Περιβαλλοντική Πολιτική και Ανάπτυξη και β) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία προκηρύσσει δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης στους αποφοίτους του, ώστε να μπορούν να συνδυάσουν τη θεωρητική κατάρτιση με την έρευνα, βελτιώνοντας τα επαγγελματικά τους προσόντα και τις δυνατότητες απασχόλησής τους στους τομείς της περιβαλλοντικής πολιτικής, εκπαίδευσης και επικοινωνίας. Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στο δεύτερο κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι το μοναδικό Π.Μ.Σ. στην Ελλάδα το οποίο είναι 12μηνης διάρκειας και ταυτόχρονα συνδυάζει την εκπαίδευση των φοιτητών σε διακριτούς αλλά και συμπληρωματικούς τομείς των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιστημών, για την προώθηση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Εκπαίδευσης και Επικοινωνίας.

Περιλαμβάνει μαθήματα που αφορούν στη Διαχείριση και Ανάπτυξη των Φυσικών Πόρων, όπως:

  • Αρχές και Μέθοδοι Διαχείρισης Περιβάλλοντος

  • Περιβαλλοντική Πολιτική

  • Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων

  • Βιώσιμη Ανάπτυξη

σε συνδυασμό με μαθήματα που αφορούν Επικοινωνία και Εκπαίδευση:

  • Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Διερμηνεία

  • Δημόσιες Σχέσεις και Περιβάλλον

  • Διδακτική Περιβαλλοντικής Επιστήμης

  • Περιβάλλον, Κοινωνία και Εθελοντισμός

  • Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση

Τα μαθήματα θα γίνονται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο και διαρκούν δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η προκήρυξη του Προγράμματος είναι διαθέσιμη στο http://msc-envir.fmenr.duth.gr και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι 20 Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2552041173.