Σήμερα είναι: Σάββατο, 20 Ιουλίου 2019
greek english turkish
ΙΚΤΕΟ KOYKORAVAS TIMI MIKRO

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Προσλήψεις 89 ατόμων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Προσλήψεις 89 ατόμων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

14-04-2019

O περιφερειάρχης ΑΜΘ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικού αριθµού ογδόντα εννέα (89) ατόµων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, τα 3 άτοµα έως 34 ηµεροµίσθια ανά άτοµο.

Ως χρονικό διάστηµα ορίζονται οι 6,5 ήνες και τα 86 άτοµα έως 60 ηµεροµίσθια ανά άτοµο για χρονικό διάστηµα 6,5 µηνών και έως της εγκεκριµένης διάθεσης πίστωσης στις ελαιοκοµικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράµµατος καταπολέµησης του δάκου της ελιάς.