Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
FAGI

Αθλητικά Νέα

Σουφλί: 1ος Αγώνας ανώμαλου δρόμου σχηματισμών Δ' Σώματος Στρατού

Σουφλί: 1ος Αγώνας ανώμαλου δρόμου σχηματισμών Δ' Σώματος Στρατού

04-11-2019

Tο Δ΄ΣΣ., στο πλαίσιο ανάπτυξης της ευγενούς άμιλλας, του αθλητικού πνεύματος και του θεμιτού ανταγωνισμού, αλλά και της διάδοσης του μηνύματος σε όλο το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό του ότι η διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης πρέπει να αποτελεί καθημερινό στόχο, πρωτίστως για την ατομική υγεία και ευεξία αλλά και για την εκτέλεση της αποστολής, καθορίζει την 7 Νοεμβρίου 2019 ως «Ημέρα Άθλησης και Προαγωγής της Σωματικής Αγωγής και Υγείας» για όλο το προσωπικό του.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, το Σ. Στρατού θα αναπτύξει ένα πλέγμα κατάλληλων δράσεων με αποκορύφωμα τον «1ο Αγώνα Ανώμαλου Δρόμου Σχηματισμών Δ΄ Σώματος Στρατού», στην περιοχή ευθύνης της 50 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ «ΑΨΟΣ», στο Δημοτικό Στάδιο «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ» του Σουφλίου, στις 07 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.00.

Πιο συγκεκριμένα, στον υπόψη διαγωνισμό θα λάβουν χώρα τα αγωνίσματα του Ανωμάλου δρόμου 5 χλμ. και Σκυταλοδρομίας 4 Χ 1.000 μ., στα οποία δικαίωμα συμμετοχής έχουν άνδρες και γυναίκες όλων των Σχηματισμών του Δ΄ΣΣ.

Σχετικά με τη βράβευση των νικητών/ριών θα λάβουν χώρα οι ακόλουθες βραβεύσεις:

(1) Για τον αγώνα ανωμάλου δρόμου 5 χλμ.:

(α) Στους τρεις (3) πρωτεύσαντες Σχηματισμούς, ως σύνολο.

(β) Στους τρεις (3) πρώτους τερματίσαντες, γενικής κατηγορίας .

(γ) Στις τρεις (3) πρώτες γυναίκες από το σύνολο των διαγωνι-ζομένων γυναικών.

(2) Για τον αγώνα σκυταλοδρομίας 4 Χ 1.000 μ., στις τρεις (3) πρώτες νικήτριες Ομάδες.

Η 50 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ, ως διοργανώτρια αρχή, αποσκοπεί στη διάδοση του μηνύματος σε όλο το συμμετέχον προσωπικό για τα οφέλη που προκύπτουν από την ένταξη στην καθημερινή ζωή της σωματικής άσκησης και την ανάπτυ-ξη/καλλιέργεια του πνεύματος του «ευ αγωνίζεσθαι» μέσα από τις αθλητικές δοκι-μασίες, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη γνώσεων, κινήτρων, δεξιοτήτων, ο-μαδικού πνεύματος, πειθαρχίας, κοινωνικής συνοχής και προθυμίας για προσωπική προσπάθεια.

Την Πέμπτη 07 Νοεμβρίου, το Σουφλί ως σταυροδρόμι του ιστορικού «δρό-μου του μεταξιού» θα αποτελέσει κομβικό σημείο για την ανάδειξη της ανάγκης για ενασχόληση του στρατιωτικού προσωπικού με τη σωματική αγωγή σε καθημερινή βάση και των οφελών που θα προκύψουν για τη σωματική και ψυχική τους υγεία, τη σύσφιξη των σχέσεων του προσωπικού διαφορετικών Σχηματισμών του Δ΄ΣΣ και την καλλιέργεια ευγενούς ανταγωνισμού και άμιλλας.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.