Σήμερα είναι: Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020
greek english turkish
ALL4U ΚΡΟΝΟΣ SOHO

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Σύλλογος ΑμεΑ Ν.Έβρου: Απόκτηση νέας ηλεκτρονικής κάρτας για ελεύθερη διέλευση διοδίων

Σύλλογος ΑμεΑ Ν.Έβρου: Απόκτηση νέας ηλεκτρονικής κάρτας για ελεύθερη διέλευση διοδίων

20-08-2020

Το Δ.Σ ενημερώνει τα άτομα με αναπηρία που είναι κάτοχοι Δελτίου Στάθμευσης (μπλέ κάρτα) να επικοινωνήσουν με σταθμό διοδίων Νέας Οδού για την έκδοση νέα ηλεκτρονικής κάρτας για έλευθερη πρόσβαση δοδίων Νέας Οδού (τμήμα Π.Α.Θ.Ε. από Α/Κ Μεταμόρφωσης Αθηνών έως Α/Κ Σκάρφειας Φθιώτιδας και Ιόνια Οδό από Α/Κ Αντιρρίου έως Α/Κ Εγνατίας Ιωαννίνων) και η Κεντρική Οδός (από Σκάρφεια Φθιώτιδας έως και Ράχες Φθιώτιδας και Ε65 από Ξυνιάδα έως Τρίκαλα).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείται στα γραφεία του συλλόγου 25510 27722 και στον Πρόεδρο Κώστα Ευθυμιάδη: 6970284500

Για την έκδοση της ηλεκτρονικής κάρτας ΑΜΕΑ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1. Επικυρωμένη φωτοτυπία των 2 όψεων του Δελτίου Στάθμευσης ΑΜΕΑ,
με τυπωμένα και ευκρινή τα παρακάτω:

  • Αριθμός μητρώου Δελτίου Στάθμευσης
  • Αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (όχημα επιβατικό I.X.) στο οποίο αντιστοιχεί το Δελτίο Στάθμευσης
  • Στοιχεία της υπηρεσίας έκδοσης του Δελτίου Στάθμευσης
  • Τη σφραγίδα που βρίσκεται επάνω στη φωτογραφία του Δελτίου Στάθμευσης

2. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του δικαιούχου

3. Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος στο οποίο ανήκει το Δελτίο
Στάθμευσης

Για δικαιούχους με Κηδεμόνα, Συμπαραστάτη, Ανάδοχο, ο οποίος
αναλαμβάνει την κατάθεση των δικαιολογητικών, πέραν των παραπάνω 1 &
3, απαιτούνται επιπλέον:

1. Επικυρωμένη φωτοτυπία ανά περίπτωση:

  • Κηδεμόνας- >Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Συμπαραστάτης -> Αντίγραφο Απόφασης Δικαστικής συμπαράστασης
  • Ανάδοχος -> Αντίγραφο Εντολής αναδοχής

2. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας του κηδεμόνα, συμπαραστάτη,
ανάδοχου

Οι Ανάπηροι Πολέμου, οι οποίοι δεν διαθέτουν Δελτίο Στάθμευσης ΑΜΕΑ,
μπορούν να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του
οχήματος.

Αν την κατάθεση των δικαιολογητικών αναλάβει τρίτο εξουσιοδοτημένο
άτομο, απαιτούνται επιπλέον τα παρακάτω:

1. Επικυρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα (Υπεύθυνη Δήλωση)
2. Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής ταυτότητας του τρίτου
εξουσιοδοτημένου ατόμου