Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

Συνάντηση θεσμικών και αυτοδιοικητικών ΑΜ-Θ για την αντιμετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος

Συνάντηση θεσμικών και αυτοδιοικητικών ΑΜ-Θ για την αντιμετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος

06-03-2016

Την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2016 πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη συνάντηση των θεσμικών και αυτοδιοικητικών της Αν. Μακεδονίας και Θράκης με αντικείμενο την αντιμετώπιση του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Αν. Μακεδονίας και Θράκης, κ. Γιώργος Παυλίδης, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αν. Μακεδονίας και Θράκης, κ. Ευάγγελος Λαμπάκης, οι Αντιπεριφερειάρχες των νομών, οι Δήμαρχοι των πρωτευουσών των νομών και οι Δήμαρχοι των δήμων στην επικράτεια των οποίων έχουν δημιουργηθεί κέντρα υποδοχής προσφύγων-μεταναστών.

Αποφασίστηκε η διενέργεια κοινών ενεργειών από την α’ και β’ βαθμού αυτοδιοίκηση ώστε να αντιμετωπιστεί συλλογικά το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα και ειδικότερα οι δαπάνες που προκύπτουν από τη σίτιση και την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και φαρμάκων, βοήθεια η οποία θα προκύψει από την Περιφέρεια και τους Δήμους, ακόμη και από αυτούς που δε φιλοξενούν πρόσφυγες-μετανάστες.

Επίσης, διαπιστώθηκε εκ νέου η παντελής απουσία του κράτους και η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και συντάχθηκε έγγραφο, το οποίο απεστάλη στη Διυπουργική Επιτροπή για το μεταναστευτικό και με το οποίο επισημαίνεται ότι ο χρόνος αντοχής των κοινωνικών δομών της αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας δεν μπορεί να υπερβεί τις οχτώ (8) ημέρες.