Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει με 17 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συνεδριάζει με 17 θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

03-10-2022

Tην Τετάρτη 05.10.2022 και ώρα 18:30 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης, στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με:

 • το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα άρθρα 177 και 184 του N. 4635/19,
 • το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 τ. Α’)
 • την τελευταία εκδοθείσα ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π. οικ. 53937/23-09-2022 (ΦΕΚ 4977/23-09-2022 τ. Β΄),

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

Αιτήσεις-Ενημερώσεις

 1. Έγκριση κατασκευής λυόμενης ράμπας ΑΜΕΑ επί πεζοδρομίου στην οδό Αίνου στην Αλεξανδρούπολη (Εισηγ. κ. Τανταλάκης Θ.)
 2. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 3. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Βραχυχρόνιων Αγορών του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 4. Υποβολή αίτησης παραχώρησης χρήσης ακινήτου της ΕΤΑΔ ΑΕ στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 5. Λήψη Απόφασης για τη μεταβίβαση σε ιδιώτη προσκυρωτέας δημοτικής έκτασης εμβαδού 22,35τμ στο ΟΤ 85 του ρυμοτομικού σχεδίου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 6. Μεταβίβαση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου από την Μπαμπάλα-Μηταρά Χρυσάνθη στην Μπαμπάλα Βασιλική του Αθανασίου λόγω θανάτου της πρώτης και λόγω ύπαρξης ποσοστού αναπηρίας άνω του 67% της δεύτερης (κόρη) (Εισηγ. κ. Ψαλτοπούλου Ελ.)
 7. Καθορισμός και επικαιροποίηση Διδάκτρων του Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης, παραρτήματος αυτού Δημοτικής Ενότητας Φερών και Εργαστηρίου Εικαστικών, για το εκπαιδευτικό έτος 2022-23 (Εισηγ. κ. Κολλάρου Μ.)
 8. Έγκριση αύξησης ωραρίου τακτικού υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μειωμένου ωραρίου (Εισηγ. κ. Ιντζεπελίδου-Συτμαλίδου Ελ.)
 9. Έγκριση παραχώρησης, χρήσης, χώρου στο Σύλλογο «Λέσχη Εθνοφυλακής Αλεξανδρούπολης» (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
 10. Έγκριση παραχώρησης, χρήσης, χώρου στο Σύλλογο «ΚΟΤΙΝΟΣ» (Εισηγ. κ. Βουρδόλης Θ.)
 11. Εγγραφή οχημάτων στην Υπηρεσία του Δήμου για επαναχρησιμοποίηση Ι.Χ. από την κατηγορία ΟΤΚΖ (Εισηγ. κ. Δαστερίδης Ηλ.)
 12. Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες Γ' δόση 2022 (Α' Χ.Ε. 2022) των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Ν. Έβρου (Εισηγ. κ. Μουλατζίδου – Λαζαρίδου Δ.)
 13. Εξαίρεση του Δήμου Αλεξανδρούπολης από τους περιορισμούς του ΦΕΚ 443/Δ/26.07.2021 (Εισηγ. κ. Κυριακίδης Ευθ.)
 14. Σύνδεση της περιοχής Τέρμα Άβαντος για χρήση internet (Εισηγ. κ. Λαμπάκης Ευαγγ.)
 15. Τροποποίηση σύμβασης του Δήμου με εμπορική ανάδοχο εταιρεία (Εισηγ. κ. Λαμπάκης Ευαγγ.)
 16. Έγκριση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας της Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες Υπαλλήλων συγκεκριμένων ειδικοτήτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Σεφεριάδης Σ.)
 17. Αντικατάσταση τακτικού μέλους – εκπροσώπου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)