Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης

04-03-2018

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  05/03/2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (6η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

   Αιτήσεις-Ενημερώσειs.

 1. Απονομή μεταλλίου Α' Τιμής στην Αρχαιολόγο, κ. Τσατσοπούλου Ευγενία (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 2. Ανάκληση της 13/2018 Α.Δ.Σ. ¨Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μουσικών με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 3. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μουσικών με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 4. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς αυτοτελείς πόρους (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 5. Πρακτικό και Γνωμοδότηση Επιτροπής άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 ( Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 6. Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ενδεούς – πυροπαθούς δημότη, κατοίκου Αλεξανδρούπολης(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 7. Καταλογισμός αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από επιδοτούμενους των προγραμμάτων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 8. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 2018 και διάθεσης σχετικής πίστωσης(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 9. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 97 παρ. 1 του Ν. 4483/31-07-2017 (Φ.Ε.Κ. 107 Α΄), για αποτίμηση της αξίας Μέσων Ατομικής Προστασίας σε χρήμα στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα οικονομικά έτη 2012, 2013,2014 , 2015 και 2016, συνολική οφειλή, καθορισμός δικαιούχων και προσδιορισμός αριθμού δόσεων (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.).
 10. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν στην κ. Πουλιακάκη Μαρία (Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)
 11. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν στον κ. Γκεβεζέ Πασχάλη(Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)
 12. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης κατασκευής που επιβλήθηκαν στον κ. Παλακίδη  Σταύρο(Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)
 13. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων και βελτιώσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού(Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)
 14. Έγκριση δαπανών επεκτάσεων δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Κάστρα Άβαντα) (Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Κατασκευή τμήματος αποχέτευσης όμβριων ανατολικού οικισμού Μάκρης¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ¨Καθαρισμός ρεμάτων Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης¨(Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)
 17. Εξέταση αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο κατασκευής του αγωγού ΤΑΡ, για αναβάθμιση τμήματος αγροτικής οδού, αγροκτήματος Πυλαίας, οριστικής διανομής 195,  που οδηγεί στο βαλβιδοστάσιο 1 του ΤΑΡ, στο τεμ. 608(Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)
 18. Εξέταση αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο κατασκευής του αγωγού ΤΑΡ, για αναβάθμιση τμήματος αγροτικής οδού, αγροκτήματος Αμφιτρίτης, οριστικής διανομής 1932,  που οδηγεί στο βαλβιδοστάσιο 2 του ΤΑΡ, στο τεμ. 261(Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)
 19. Εξέταση αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο κατασκευής του αγωγού ΤΑΡ, για αναβάθμιση τμήματος αγροτικής οδού, αγροκτήματος Συκορράχης , οριστικής διανομής 1933,  που οδηγεί στο βαλβιδοστάσιο 3 του ΤΑΡ, στο τεμ. 1130(Εισηγ. κ. Κουκουράβας  Γ.)
 20. Αίτηση της κας Δαστερίδου Αθηνάς του Αναστασίου για ανταλλαγή τάφου(Εισηγ. κ. Ζιώγας Χ.)
 21. Πρόσληψη εργατών διάρκειας δύο μηνών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών(Εισηγ. κ. Ζιώγας Χ.)
 22. Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την ΑΓ91/19-12-2017  αγωγή  της Κοινοπραξίας με την επωνυμία ΑΚΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ-ΧΡΗΣΤΟΣ Ε ΑΔΑΜ με  έδρα την Αλεξ/πολη (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)
 23. Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την ΑΓ68/30.10.2017 (για ποσό 39.667,20 ευρώ)  αγωγή  Ιατράκη Ιωάννη του Σωτηρίου –Παναγιώτη(Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)
 24. Αποδοχή γνωμοδότησης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την ΑΓ100/29.12.2017 (για ποσό46.815,77 ευρώ)  αγωγή  Ιατράκη Ιωάννη του Σωτηρίου –Παναγιώτη (Εισηγ. κ. Παπατζελίδης Δ.)
 25. Έγκριση της αριθμ.12/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ''ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ'', σχετικά με τον ''Καθορισμό οικονομικής εισφοράς γονέων (τροφεία) στους Παιδικούς Σταθμούς¨ (Εισηγ. κ. Βαμβακερός Αντ.)
 26. Ακύρωση της αριθ. 85/2018 Α.Δ.Σ. ¨Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Οικισμών και Καθημερινότητας κ. Βαταμίδη Ιωάννη¨ (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ι.)
 27. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Οικισμών και Καθημερινότητας κ. Βαταμίδη Ιωάννη στην Αθήνα , στις 10-3-2018 (Εισηγ. κ. Βαταμίδης Ι.)
 28. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη στη Θεσσαλονίκη, από 12-3-2018 έως 13-3-2018(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 29. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου κ. Ευάγγελου Λαμπάκη και του Προέδρου Δ.Σ. κ. Κων/νου Γκοτσίδη στο Βελιγράδι ,από 21-02-2018 έως 25-2-2018 (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 30. Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΑΕΔ έτους 2018-2019 (Εισηγ. κ. Γκότσης Ν.)