Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Με 7 μεγάλα θέματα συνεδριάζει τη Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ
Με 7 μεγάλα θέματα συνεδριάζει τη Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Συνεδριάζει τη Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ.

10-11-2015

Τακτική συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τη Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

1. ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

 • 1.1. Αντιμετώπιση πιθανής αύξησης της εισροής προσφύγων από τον Έβρο και πρόταση για Έκτακτη Σύγκλιση Σ.Ο.Π.Π.

  Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού « ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ » κ. Φώτιος Καραλίδης.

 • 1.2 Καθυστέρηση έργου αναδασμού στις Τοπικές Κοινότητες Αμπελακίων και Νεοχωρίου της ΔΕ Ορεστιάδας του Δήμου Ορεστιάδας, Π.Ε. Έβρου.

  Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού«ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Χρήστος Τρέλλης.

2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 • 2.1.  Σχεδιασμός και δράσεις σε θέματα Πολιτισμού στην Περιφέρεια Α. Μ. Θ.

  Προταθέν θέμα από τον κ. Βασίλειο Τραϊφόρο, Επικεφαλή του Περιφερειακού Συνδυασμού « ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ».
 • 2.2.  Πρωτοβουλίες και μέτρα για την ανακούφιση των προσφύγων.

  Προταθέν θέμα από τον κ. Χρήστο Τρέλλη, Επικεφαλή του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ».

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ.

 • 3.1. Έγκριση 2ης τροποποίησης ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 2015.

  Εισηγητής: ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κωνσταντίνος Καλούδης.

4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • 4.1.  Εισηγητική έκθεση επί του Σχεδίου του Προϋπολογισμού και του Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2016.

  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.Τρίφων Εξάρχου .

 • 4.2.  Εισηγητική Έκθεση επί του Ισολογισμού-Απολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2014
  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.Τρίφων Εξάρχου .

 • 4.3.  Εισηγητική Έκθεση επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά το Γ ́ Τρίμηνο 2015 Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.Τρίφων Εξάρχου .

5. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

 • 5.1.  Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κατά χρήση στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, του Αμπελουργικού Φυτωρίου Κομοτηνής, έκτασης εμβαδού 331.372,48 τ.μ.

  Εισηγήτρια: Η Εκτελεστική Γραμματέας Α.Μ.Θ κα. Ζωή Κοσμίδου.

 • 5.2.  Γνωμοδότηση για παραχώρηση χρήσης ακινήτου με δημοπρασία συνολικού εμβαδού 59.507,84 τμ στο αγρόκτημα Πέρνης , Ν. Καβάλας από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων .

  Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος.

 • 5.3.  Γνωμοδότηση για παραχώρηση χρήσης ακινήτων με δημοπρασία συνολικού εμβαδού 113.721,79 τ.μ του αγροκτήματος Μαγικό , Ν. Ξάνθης από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων .

  Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης .

6. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • 6.1. Έγκριση της εθνικής συμμετοχής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε πρόγραμμα κοινών δράσεων της Ε.Ε του υπουργείου Υγείας μετά από υποβολή πρότασης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π. Ε Δράμας.

  Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης .

7. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • 7.1. Επικύρωση τoυ απομαγνητοφωνημένου πρακτικού 10ης & 11ης συνεδρίασης έτους 2015 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης .