Σήμερα είναι: Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2019
greek english turkish
BABY SHOP TIMI MIKRO ΙΚΤΕΟ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

18-06-2018

Σε τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 και ώρα 20:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας ενώ τα προς συζήτηση θέματα είναι τα εξής:

1. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης      

2. Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

3. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 93/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την προσαρμογή δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής επισιτιστικής ή και βασικής υλικής συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ της Π.Ε. Έβρου/Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

5. Έγκριση 2ης τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Ορεστιάδας για την πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση κολυμβητηρίου Δήμου Ορεστιάδας Ν. Έβρου»  ως προς τη χρονική της διάρκεια.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης      

6. Έγκριση προγράμματος επικοινωνιακής προβολής Δήμου Ορεστιάδας έτους 2018.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

7. Έγκριση επιχορήγησης του Συλλόγου Γυναικών Φυλακίου για το έτος 2018.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

8. Έγκριση συνδιοργάνωσης της πολιτιστικής εκδήλωσης «Γιορτή Μηλίνας» από το Δήμο Ορεστιάδας και το Σύλλογο Γυναικών Φτελιάς στις 21.7.2018 και έγκριση των δαπανών.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

9. Έγκριση συνδιοργάνωσης του διήμερου ανταμώματος ξενιτεμένων από το Δήμο Ορεστιάδας και τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Κάτω Οινόης «Τ’ΑΜΠΕΛΙΑ» στις 13-14.7.2018 και έγκριση των δαπανών.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

10. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 172/2018 απόφασης Δ.Σ.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γεώργιος Καραγιάννης       

11. Έγκριση συνδιοργάνωσης μουσικοχορευτικής παράστασης «Στου κύκλου τα γυρίσματα» από το Δήμο Ορεστιάδας και το Παράρτημα Λυκείου Ελληνίδων Ορεστιάδας στις 27.6.2018 και έγκριση των δαπανών.

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

12. Ανάκληση των υπ΄αριθμ. 148/2018 & 165/2018 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Πρασίνου και Περιβάλλοντος Ιωάννης Παπαϊωάννου       

13. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 85/2018 απόφασης της ΔΗΚΕΠΑΟ.

Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ Αρχοντής Αρχοντίδης      

14. Ορισμός ελεγκτών του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου για τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2017 έως 31.12.2017 στις Δ.Ε.Ρ.Τ.Ο. , ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. και Διαδημοτικής Επιχείρησης & Ανάδειξης του ποταμού Άρδα του Δήμου Ορεστιάδας.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

15. Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βύσσας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης         

16. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας Ν. Βύσσας».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης         

17. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στην Δ.Ε. Βύσσας 2013-2014».

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης         

18. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης      

19. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στην Τ.Κ. Κομάρων με δημοπρασία.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

20.  Διαγραφές – διόρθωση και μεταφορά υπολοίπων από χρηματικούς καταλόγους.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών  Δημήτριος Πάλλας

21. Έγκριση αντικατάστασης μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Διαδημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Διαδημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης & Ανάδειξης του Ποταμού Άρδα».

Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

22. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας