Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

Συνεδριάζει την Πέμπτη το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ

21-12-2017

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις 28 -09- 2017 ημέρα Πέμπτη 21 -12-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου.
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

1.EΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :
1.1. Για ποιο λόγο δεν πραγματοποιήθηκε η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη». Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «Κοινωνική Συμμαχία» κ Φώτης Καραλίδης.

1.2. Ηταν αναγκαία η πρόσληψη του Γενικού Διευθυντή, στην ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΘ Α.Ε ; Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΓΝΩΣΗ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» κ. Βασίλειος Τραιφόρος.

1.3. Πρόσληψη Γενικού Διευθυντή, στην ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΜΘ Α.Ε – Ελεγχος ΙΚΑ (νυν ΕΦΚΑ) Επερωτών : Για τoν Περιφερειακό Συνδυασμό «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΘ» ο Περιφερειακός Σύμβoυλος κ. Παντελής Λασκαρίδης

1.4. Γιατί η απορρόφηση των κονδυλίων στην περιφέρειά μας είναι από τις μικρότερες της περιφέρειας (μόλις 8,4 ενώ σε άλλες φτάνει το 13,4) και που βρίσκονται τα προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας(Interreg) Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «ΓΝΩΣΗ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» κ. Βασίλειος Τραιφόρος

1.5. Καθυστέρηση καταβολής αποζημιώσεων και οδοιπορικών αιρετών και υπαλλήλων της ΠΑΜΘ . Επερωτών : Ο Επικεφαλής του Περιφερειακού Συνδυασμού «Κοινωνική Συμμαχία» κ Φώτης Καραλίδης.

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ.
2.1. Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έτους 2018. Εισηγητής: ο Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3.1. Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , κατά το Γ ́ Τρίμηνο 2017. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου .

3.2 Έγκριση 4ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Οικονομικού Έτους 2017. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τρύφων Εξάρχου.

4. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

4.1. Έγκριση έκδοσης απόφασης προσωρινής ρύθμισης κυκλοφοριακών συνθηκών – εργοταξιακής σήμανσης στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο Σαμοθράκης στη θέση ΑΠΑΤΣΑΝΑΔΕΣ του έργου:«Επείγουσα προσωρινή παράκαμψη για την αποκατάσταση της οδικής επικοινωνίας στη θέση "ΑΠΑΤΣΑΝΑΔΕΣ" της νήσου Σαμοθράκης» Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

4.2. Εγκριση κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για λόγους δημόσιας ωφέλειας, και ειδικότερα για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Βελτίωση επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά», ΥΠΟΕΡΓΟ : «Κατασκευή γέφυρας Λίσσου και προσβάσεων επί της επαρχιακής οδού Πανεπιστημιούπολη – Γρατινή – Αρριανά» Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ροδόπης κ. Νικόλαος Τσαλικίδης .

5. ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Π.Σ.

5.1 Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση επιτροπής αρμοδιότητας του B ́Λ / Τ Πόρτο Λάγος . Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ κ. Σωτήριος Μποταίτης

5.2 Oρισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων» αρμοδιότητας του B ́Λ/Τ Πόρτο Λάγος . Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ κ. Σωτήριος Μποταίτης .

5.3 Oρισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο όργανο για την διαχείριση προορισμού της Π.Α Μ Θ. Εισηγητής :Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού κ. Κωνσταντίνος Αντωνιάδης .

5.4 Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 59/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον ορισμό νέου μέλους, ως προέδρου του Δ.Σ. του ΚΕΚ Ξάνθης. Εισηγήτρια : Η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα. Ζωή Κοσμίδου.

6. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

6.1 Εγκριση σύναψης και σχεδίου σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης δια της Π.Ε Καβάλας και του Δήμου Παγγαίου για την από κοινού εκτέλεση εργασιών συντήρησης των δρόμων πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παγγαίου. Εισηγητής : O Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος .