Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει την Τετάρτη η Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης

Συνεδριάζει την Τετάρτη η Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης

09-05-2016

Σε συνεδρίαση καλείται την Τετάρτη 11/05/2016 και ώρα 18:00, στο Δημαρχείο, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, η Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88, του Ν. 3852/2010) για συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

1. Χορήγηση προέγκρισης αδειών ίδρυσης καταστημάτων και χορήγηση αδειών λειτουργίας μουσικής (Εισηγ. κ. Βρετοπούλου Όλγα).

2. Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, παράρτημα Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Βρετοπούλου Όλγα).

3. Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με το Σύλλογο Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης (Εισηγ. κ. Βρετοπούλου Όλγα).