Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

21-01-2018

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Τακτική Συνεδρίασησύμφωνα με το άρθρο 67 του N. 3852/2010, στις 23.01.2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ανακοινώσεις από τον κ. Πρόεδρο.
Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο.
Ανακοινώσεις - προτάσεις - ερωτήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο συνοπτικό διαγωνισμό για εκτέλεση εργασιών με τίτλο: «Εργασίες αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Ορεστίαδας Χειμερινής Περιόδου 2017-2018» Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου Ιωάννης Παπαϊωάννου

2. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. οικονομικού έτους 2018. Εισηγητής ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης

3. Επιχορήγηση του Συλλόγου Γυναικών Δικαίων για το έτος 2018 Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

4. Έγκριση διοργάνωσης από το Δήμο Ορεστίαδας του εθίμου του Μπέη στην Τοπική Κοινότητα Μεγ. Δοξιπάρας (04.02.2018) και έγκριση των δαπανών. Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

5. Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις και έργα υποδομής στην περιοχή επέκτασης Ορεστιάδας». Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

6. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 347/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστίαδας.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

7. Έγκριση αντικατάστασης μέλους συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών και υπηρεσιών. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

8. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας