Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

Συνεδριάζει την Τρίτη το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας

15-12-2018

Σε τακτική συνεδρίαση καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 20:00.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας ενώ τα προς συζήτηση θέματα είναι τα εξής:

1. Αποδοχή χρηματοδότησης και έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

2. Έγκριση διενέργειας δαπάνης για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και 4ης ΥΠΕ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Εκτέλεση έργων βελτίωσης κτιριακών εγκαταστάσεων στα Κέντρα Υγείας Ορεστιάδας & Δικαίων».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

3. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 189/2018 απόφασης του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. που αφορά το ΟΠΔ οικ. έτους 2019.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. Αλέξανδρος Μπαρμπούδης

4. Λήψη απόφασης με θέμα: «Αποδοχή λοιπών οφειλών της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Βύσσας».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

5. Έγκριση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένεια οικονομικά αδύναμου δημότη.
Εισηγητής: ο Δήμαρχος Βασίλειος Μαυρίδης

6. Κατανομή πιστώσεων για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης (Δ΄ δόση 2018).
Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος Καραγιάννης

7. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 292/2018 απόφασης της ΔΗΚΕΠΑΟ που αφορά τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ Αρχοντής Αρχοντίδης

8. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 293/2018 απόφασης της ΔΗΚΕΠΑΟ που αφορά το ετήσιο σχέδιο δράσης έτους 2019.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ Αρχοντής Αρχοντίδης

9. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 294/2018 απόφασης της ΔΗΚΕΠΑΟ που αφορά το ΟΠΔ έτους 2019.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑΟ Αρχοντής Αρχοντίδης

10. Έγκριση 1ου πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού του έργου : «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δήμου Ορεστιάδας», σύμφωνα με το Ν.4412/2016
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

11. Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

12. Ορισμός μελών συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών , υπηρεσιών.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ-1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο: «Παρεμβάσεις στην πλατεία Πτελέας».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

14. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΜΑ ΒΥΣΣΑΣ ΜΕ Ε.Ο.».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

15. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Ορεστιάδας 2014».
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

16. Έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 307/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας Ιωάννης Περιστεράκης

17. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2019.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

18. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2019.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας

19. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 25/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά παραχώρηση.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος Καραγιάννης

20. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 26/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά παραχώρηση.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος Καραγιάννης

21. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 27/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας που αφορά παραχώρηση.
Εισηγητής: ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος Καραγιάννης

22. Έγκριση μετακίνησης αιρετών και διάθεση πίστωσης.
Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτριος Πάλλας