Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης – Αυτά είναι τα 11 θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης – Αυτά είναι τα 11 θέματα

25-07-2019

Σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουλίου στις 13:00, πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επόμενη συνεδρίαση του σώματος το Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, εντός του κτηρίου της Δημοτικής Αρχής.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:


1. Έγκριση 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (εισηγ. κ. Κατσιάνης Α.)

2. Διαγραφή οφειλής τέλους 0,5% (2,00% έως την 01/01/2009) επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων, πλέον προσαυξήσεων, από χρηματικούς καταλόγους λόγω λανθασμένης εγγραφής (εισηγ. κ. Κατσιάνης Α.)

3. Ορθή επανάληψη της αριθ. πρωτ. 83/2019 Α.Δ.Σ. ¨ Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μουσικών) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου¨ (εισηγ. κ. Καδόγλου Κ.)

4. Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΟΛΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» (εισηγ. κ. Ρούφος Ε.)

5. Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης της προμήθειας:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ» (εισηγ. κ. Ρούφος Ε.)

6. Ορισμός συγκρότησης Επιτροπής Εξακρίβωσης Κόστους για την σύνταξη νέων τιμών του έργου: «Κατασκευή Κτιρίων Γυμνασίου και Λυκείου στην περιοχή ΚΕΓΕ του Δήμου Αλεξανδρούπολης» (εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

7. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας για τη χορήγηση νέας παροχής ρεύματος για το φωτισμό της πλατείας πλησίον «ΑΡΓΩ»¨ (εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

8. Ανακοίνωση και έγκριση του ορισμού Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ MONΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ» (εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

9. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους του έργου: «Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Αποβλήτων στην Αλεξανδρούπολη» (εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

10. Διαγραφή προστίμων αυθαίρετων κατασκευών που επιβλήθηκαν στον/στην κ. Π.Π. του Α. (εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)

11. Έκτακτη επιχορήγηση στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή (εισηγ. κ. Αετόπουλος Κ.)