Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας – Αυτά είναι τα 4 θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας – Αυτά είναι τα 4 θέματα

08-03-2020

Με 4 θέματα θα συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας στις 10.03.2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας .

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1. Έγκριση έκδοσης ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση του άρθρου 189, για τους χώρους εποπτευόμενης χρήσης, από τον νόμο για τον ¨Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων¨. Εισηγητής: ο Δημοτικός Σύμβουλος Κωνσταντίνος Ζαλουφλής

2. Έγκριση 4ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος 2020. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Αρχοντής Αρχοντίδης

3. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση της δράσης «Wifi4EU – προώθηση της συνδεσιμότητας του διαδικτύου στις Τοπικές Κοινότητες». Εισηγητής: ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Βασίλειος Μαυρίδης

4. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στην Κοινότητα Νεοχωρίου με δημοπρασία. Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών & Διοικητικών Δημήτριος Πάλλας