Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Επιδοτούμενα προγράμματα

Τ. Μαματσόπουλος: Επιτέλους κάτι "κινείται" στο νέο ΕΣΠΑ

Τ. Μαματσόπουλος: Επιτέλους κάτι "κινείται" στο νέο ΕΣΠΑ

08-10-2015

Για τέσσερα προγράμματα από το νέο ΕΣΠΑ (2014 – 2020) αναμένεται πολύ σύντομα να έχουμε δημοσιεύσεις, από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Τα προγράμματα αυτά αφορούν αντίστοιχα:

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές (πλην Τουρισμού, εστίασης και λιανικού εμπορίου)

 • Προϋπολογισμός έργων: από 20.000€ έως 300.000 €.
 • Ποσοστό επιδότησης: από 40% έως και 50% αν πιάσουν τον στόχο δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης.
 • Διάρκεια Υλοποίησης έργων: 24 μήνες
 • Τομείς δραστηριότητας: Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Τροφίμων, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία, Υλικά – Κατασκευές, Πολιτιστική – Δημιουργική Βιομηχανία.

Ενίσχυση Υφιστάμενων Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

 • Προϋπολογισμός έργων: από 20.000€ έως 200.000 €.
 • Ποσοστό επιδότησης: από 40% έως και 50% αν πιάσουν τον στόχο δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης.
 • Διάρκεια Υλοποίησης έργων: 18 μήνες
 • Τομείς δραστηριότητας: Αποκλειστικά στον Τουρισμό
 • Βασική προϋπόθεση: Να έχουν τα τρία τελευταία έτη (2012, 2013, 2014) 600 ημερομίσθια προσωπικού κατά μέσο ετήσιο όρο.

Δημιουργία νέων μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων

 • Προϋπολογισμός έργων: έως 60.000 €.
 • Ποσοστό επιδότησης: 100%
 • Διάρκεια Υλοποίησης έργων: 24 μήνες
 • Τομείς δραστηριότητας: Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Υγεία – Φάρμακα, Υλικά – Κατασκευές
 • Δυνητικοί δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα άνω των 25 ετών τα οποία: ή είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι μισθωτοί.

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 • Προϋπολογισμός έργων: από 5.000 έως 25.000€.
 • Ποσοστό επιδότησης: 100% 
 • Διάρκεια Υλοποίησης έργων: 24 μήνες
 • Τομείς δραστηριότητας: Ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικού, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και κοινωνικού λειτουργού κ.α. 
 • Δυνητικοί δικαιούχοι: Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης άνω των 25 ετών τα οποία: ή είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης ή ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα και δεν είναι μισθωτοί.

Του Τριαντάφυλλου Μαματσόπουλου, Οικονομικού Σύμβουλου στην Αλεξανδρούπολη.

Περισσότερα για τα προγράμματα και τις χρηματοδοτήσεις: Θρακική Αναπτυξιακή - https://www.facebook.com/thrakiki