Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

Προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν τα ποσοστά της σχολικής εγκατάλειψης στη χώρα μας
Προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν τα ποσοστά της σχολικής εγκατάλειψης στη χώρα μας

Το φαινόμενο της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης και οι επιπτώσεις του

20-05-2017

Σχολική διαρροή,πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου,μαθητική διαρροή, με όποια έννοια και αν δούμε αυτό το φαινόμενο θα μας προκαλέσει σίγουρα θλίψη και προβληματισμό.

Τι και αν κάθε φορά οι κυβερνητικές πολιτικές των κρατών στρέφονται προς αυτή και προσπαθούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν το περιεχόμενο της εκπαίδευσης και της πρόωρης εγκατάλειψης αυτής, ωστόσο παρατηρούμε πως στην πράξη ισχύει κάτι διαφορετικό. 

Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να μας απασχολεί είναι οι αιτίες, η διάρκεια, η χρονική στιγμή και η βαθμίδα του φαινόμενου αυτού. Συγκεκριμένα, να δούμε αν υπάρχει οριστική εγκατάλειψη ή προσωρινή, εγκατάλειψη λόγω ελλιπούς φοίτησης ή αν συμβαίνει λόγω φροντίδας κάποιου μέλους της οικογένειας του. Είναι αρκετά σημαντικό να δούμε αν η σχολική εγκατάλειψη πραγματοποιήθηκε στην αρχή ή στο τέλος της σχολικής χρονιάς και αν ήταν εξαιτίας χαμηλής επίδοσης ή αν ήταν ανάγκη να εργαστεί το άτομο αυτό.

Ο τρόπος υπολογισμού της σχολικής εγκατάλειψης είναι το ποσοστό του γεγονότος και η συχνότητα εμφάνισης. Με βάση στοιχεία που φέρνει στο φως η Eurostat οι νέοι ηλικίας 20-24 είναι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης ή έχουν ολοκληρώσει μόνο την υποχρεωτική εκπαίδευση σε ποσοστό 54,1% .Όσον αφορά τις περιφέρειες στην Ελλάδα τα ποσοστά των νέων 18-24 ετών ξεπερνούν στην Στερεά Ελλάδα το 42,8% , τα Ιόνια Νησιά με 38%, το Νότιο Αιγαίο με 37,4% , η Πελοπόννησος με 35,4% , η Θεσσαλία με 33% και το Βόρειο  Αιγαίο με 30%.

Συμπερασματικά, η σχολική εγκατάλειψη και η αντιμετώπισή της είναι ζήτημα που εκτός από την καθορισμένη εκπαιδευτική πολιτική αφορά και την εκπαιδευτική μονάδα και τους εκπαιδευτικούς. Είναι επιτακτική ανάγκη όλοι οι αρμόδιοι φορείς να ενημερωθούν και να αξιοποιήσουν τις θέσεις τους και τις εμπειρίες τους και να διαμορφώσουν την εσωτερική πολιτική και την κατεύθυνση στο ζήτημα αυτό.

                                                                                                                          Σοφία Χύτου