Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
FAGI

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του Σχεδίου Διοίκησης του Περιφερειάρχη ΑΜΘ (Φωτογραφία από την εφημερίδα Χρόνος)
Στιγμιότυπο από την παρουσίαση του Σχεδίου Διοίκησης του Περιφερειάρχη ΑΜΘ (Φωτογραφία από την εφημερίδα Χρόνος)

Το Σχέδιο Διοίκησης του Περιφερειάρχη για την ΑΜΘ

07-11-2017

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος, με αφορμή την συμπλήρωση ενός έτους από την ανάληψη των καθηκόντων του, παρουσίασε χθες, Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, το Σχέδιο της Διοίκησης του για την ανάπτυξη της Περιφέρειας ΑΜΘ στους φορείς της Περιφέρειας.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ «Γεώργιος Παυλίδης» στο Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στην Κομοτηνή.

Το σχέδιο που παρουσίασε ο Περιφερειάρχης περιλαμβάνει 18 θεματικές ενότητες. Κάθε ενότητα αντιστοιχεί σε ένα πεδίο ευθύνης και ορισμένες από αυτές έχουν επιμέρους τομείς. Όλες οι ενότητες και οι επιμέρους τομείς, εξειδικεύονται σε 159 δράσεις με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, οι οποίες και συνθέτουν το Σχέδιο.

Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά τα ώριμα έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα τα οποία η Περιφέρεια Διεκδικεί από την κεντρική διοίκηση, ώστε μέσω της υλοποίησης σημαντικών έργων υποδομής, η Περιφέρεια να καταφέρει να αξιοποιήσει την γεωγραφική της θέση.

Στην δεύτερη θεματική ενότητα εντάσσονται τα έργα για τα οποία προβλέπεται χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το εν λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, τη δημιουργία νέων υποδομών, καθώς και δράσεων για τη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών.

Η τρίτη θεματική ενότητα αφορά τα έργα οδικής ασφάλειας, καθώς η Περιφέρεια ΑΜΘ έχει στην ευθύνη της 3.200 χλμ. οδικού δικτύου, από τα οποία τα 900 χλμ. βρίσκονται στον Έβρο.

Η επόμενη ενότητα σχετίζεται με την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, καθώς η Περιφέρεια θεωρείται κατά βάση αγροτική. Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί έναν από τους βασικότερους αναπτυξιακούς άξονες του Σχεδίου και περιλαμβάνει ως επιμέρους τομείς την γεωργία, την κτηνοτροφία, τις υδατοκαλλιέργειες, αλλά και την δημιουργία μιας Περιφερειακής αγροτοδιατροφικής σύμπραξης με στόχο την προώθηση των τοπικών προϊόντων σε νέες αγορές του εξωτερικού.

Η Πέμπτη ενότητα του Σχεδίου αφορά την επιχειρηματικότητα. Στόχος της Περιφέρειας είναι να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των τοπικών επιχειρήσεων, ώστε η περιοχή μας να αναπτύξει το συγκριτικό της πλεονέκτημα στο έπακρο.

Όπως επεσήμανε ο κ. Μέτιος: «Στόχος είναι η χρηματοδότηση καινοτόμων ιδεών και δράσεων από επιχειρήσεις σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς, ώστε αυτές να παράγουν καλύτερα ή και νέα προϊόντα και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στη διεθνή αγορά».

Ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς τομείς στους οποίους η Περιφέρεια προτίθεται να στηρίξει την ανάπτυξη της περιοχής. Για το λόγο αυτό, αποτελεί μια σημαντική θεματική του Σχεδίου και ο στόχος είναι η Περιφέρεια να προβάλλεται ως ένα ενιαίο σύνολο που προτείνει στους επισκέπτες της ένα ευρύ φάσμα επιλογών και αυθεντικών εμπειριών. Ιδιαίτερη αναφορά υπήρξε στην τουριστική προβολή που έχει σχεδιαστεί με χρονικό ορίζοντα τριετίας.

Η έβδομη ενότητα σχετίζεται με την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση στη ζώνη του ποταμού Νέστου και του ορεινού όγκου της Ροδόπης, που θα επικεντρώνεται στο φυσικό περιβάλλον και η οποία θα λειτουργεί συμπληρωματικά με την ΟΧΕ της Εγνατίας Οδού που έχει στο επίκεντρο της τα πολιτιστικά μνημεία.

Οι επόμενες θεματικές ενότητες που συνθέτουν το Σχέδιο αφορούν τους τομείς της ενέργειας, της ενεργειακής αναβάθμισης, την χρηματοδότηση δράσεων της κοινωνικής πολιτικής ύψους 77,2 εκ. € και την ψηφιακή σύγκλιση. Ειδικότερα, η περιφέρεια καταρτίζει σχέδιο ψηφιακής στρατηγικής με στόχο να παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες και πληροφόρηση.

Επιπλέον, στο Σχέδιο εντάσσονται ως επιμέρους θεματικές αυτές της κλιματικής αλλαγής, τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, ο τομέας της υγείας και η ενίσχυση των δομών της, την παιδεία, αλλά και τους ελέγχους – αδειοδοτήσεις, την εσωτερική λειτουργία της Περιφέρειας και τέλος, τα νομικά πρόσωπα.

Ο κ. Μέτιος κλείνοντας την παρουσίαση του Σχεδίου της Διοίκησης του για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τα επόμενα χρόνια, τόνισε ότι «είναι αναγκαία η συνδρομή και η συνεργασία των τοπικών φορέων αλλά και της Κεντρικής Διοίκησης για να είναι αποτελεσματική αυτή η αναπτυξιακή προσπάθεια.

Δείτε αναλυτικά την παρουσίαση του Σχεδίου Διοίκησης εδώ

Τζένη Φράγκου