Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
FAGI

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Χειμώνιασε στο Δέλτα του Έβρου και ο υγρότοπος γέμισε πτηνά!

Χειμώνιασε στο Δέλτα του Έβρου και ο υγρότοπος γέμισε πτηνά!

14-01-2018

Το νέο έτος έκανε με τον καλύτερο τρόπο ποδαρικό στο Δέλτα του Έβρου, καθώς κατά τη διάρκεια των πρώτων μετρήσεων παρατηρήθηκε από το προσωπικό ένα θηλυκό άτομο Χιονόπαπιας.

Μεγάλος ο αριθμός των παπιών με πολυπληθέστερα αυτών τα Κικρκίρια (16.930 ατ.), τις Πρασινοκέφαλες (12.370 ατ.), τα Σφυριχτάρια (11.630ατ.), τις Χουλιαροπαπιες (4.935 ατ.) και τις Βαρβάρες (665 ατ.)

Οι κύκνοι (1.575 Νανόκυκνοι, 25 Αγριόκυκνοι, 150 Βουβόκυκνοι) και οι χήνες (300 Ασπρομέτωπες, 305 Σταχτόχηνες, 3 Κοκκινόχηνες) περιφέρονται σε όλο τον υγρότοπο αναζητώντας το καλύτερο σημείο σίτισης και κούρνιας.

Σημαντικός και ο αριθμός των παρυδάτιων που συναντώνται κατά κύριο λόγο στις νησίδες του υγρότοπου με πολυπληθέστερα είδη τις Λασποσκαλίδρες (2.145 ατ.), τους Κοκκινοσκέληδες (258 ατ.), τις Τουρλίδες (138ατ.) και τους Στρειδοφάγους (110ατ.).

Ευχάριστη έκπληξη αποτελεί τα τελευταία χρόνια και ο αρκετά μεγάλος αριθμός των Καστανόπαπιων (2.150 ατ.) και Φοινικόπτερων (3.500ατ) που κατά κύριο λόγο μαζί με τους Νανόκυκνους τρέφονται στους ορυζώνες του Τούρκικου Δέλτα και επιστρέφουν στο Ελληνικό κομμάτι για να περάσουν την νύχτα τους.

Πηγή: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα του Έβρου