Σήμερα είναι: Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020
greek english turkish
ALL4U ΙΚΤΕΟ Δερέμπεης μικρό

Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αποτελούν τις χώρες όπου οι περισσότεροι προτιμούν να δηλώσουν την έδρα της επιχείρησής τους.
Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αποτελούν τις χώρες όπου οι περισσότεροι προτιμούν να δηλώσουν την έδρα της επιχείρησής τους.

Χιλιάδες αιτήσεις για αλλαγή φορολογική έδρας από εταιρείες και επαγγελματίες

04-02-2017

Αλλαγή φορολογικής έδρας για χιλιάδες εταιρείες και επαγγελματίες που αναζητούν λύσεις σε χώρες του εξωτερικού έπειτα από τις δυσβάσταχτες φορολογικές εισφορές που επιβάλλονται στη χώρα μας.

Καθημερινά είναι εκατοντάδες οι αιτήσεις στη ΔΟΥ Εξωτερικού για αλλαγή έδρας και μεταφορά των δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες. Το νέο καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών επιβάλλει πως το 20% τμήμα της ασφαλιστικής εισφοράς πρέπει να καλυφθεί υποχρεωτικά από τον εργοδότη για ελεύθερους επαγγελματίες που απασχολούν έναν ή μέχρι δύο εργοδότες.

Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αποτελούν τις χώρες όπου οι περισσότεροι προτιμούν να δηλώσουν την έδρα της επιχείρησής τους. Από το 2008 τη χρονιά δηλαδή που ξεκίνησε η οικονομική κρίση έως τα τέλη του 2016 υπολογίζεται πως κατά 46% περίπου μειώθηκαν οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες.

Η δυσαρέσκεια των περισσότερων επαγγελματιών πάντως εκτός από τα προαναφερθέντα έγκειται και στο γεγονός ότι δεν επιθυμούν ένα ποσοστό της τάξεως του 60% να καταλήγει έμμεσα ή άμεσα στο κράτος.