Σήμερα είναι: Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2020
greek english turkish
SOHO VAMOS AL FARO

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Οι θέσεις και η προκήρυξη.
Οι θέσεις και η προκήρυξη.

2 προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Διδ/χου.

06-03-2015

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ανακοίνωσε το Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Διδυμοτείχου».

Οι θέσεις είναι οι εξής:

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων  (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

ΥΕ Εργατών-τριών Γενικών Καθηκόντων

Οι επιλεγέντες θα απασχοληθούν με οχτάμηνη σύμβαση εργασίας.

>> Δείτε την προκήρυξη εδώ