Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
VARTAN

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Ορεστιάδας

Ξεκίνησαν οι εγγραφές για την ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Ορεστιάδας

07-07-2020

Από την ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ Ορεστιάδας ανακοινώνεται ότι,  έχουν εγκριθεί και θα λειτουργήσουν  Τέσσερις (4) ειδικότητες κατά το σχολικό έτος 2020-21  οι οποίες είναι οι εξής:

  • Υπαλλήλων Διοικητικών  Καθηκόντων (20 μαθητές/-τριες)
  • Τεχνιτών Μηχανών & Συστημάτων Αυτοκινήτου (20 μαθητές/-τριες)
  • Κομμωτικής Τέχνης (20 μαθητές/-τριες)
  • Τεχνιτών Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (20 μαθητές/-τριες).

Οι σπουδές στις σχολές ΕΠΑΣ Μαθητείας ΟΑΕΔ κατατάσσονται  στη δημόσια εκπαίδευση και λειτουργούν σύμφωνα με το δυικό σύστημα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μαθητές  το πρωί πραγματοποιούν την Πρακτική τους Άσκηση –  με αμοιβή (21,78 €)  και ασφάλιση-  σε επιχειρήσεις του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα, αποκτώντας:

  1. Επαγγελματική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας
  2. Ιατροφαρμακευτική Ασφάλιση
  3. Ένσημα

Το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στις ίδιες ειδικότητες.

Επιπλέον παροχές :

  • Eπίδομα στέγασης ( Έως 120,00 €/ μήνα) και σίτισης ( 4,30 €/ ημερησίως)
  • Μειωμένο εισιτήριο μετακίνησης (χορήγηση πάσο)
  • Αναβολή στρατού

Μετά το πέρας των σπουδών  τους, οι απόφοιτοι αποκτούν πτυχίο ειδικότητας και με τη συμπλήρωση των απαιτούμενων ενσήμων άδεια άσκησης επαγγέλματος  (χωρίς εξετάσεις).

Δικαίωμα εγγραφής στην Α ́ Τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι:

A. Κατέχουν ενδεικτικό τουλάχιστον Α ́ Τάξης Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, ή είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ, για την απόκτηση άλλης ειδικότητας.

B. Έχουν γεννηθεί τα έτη 1997 έως 2004.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Τίτλος σπουδών, Πιστοποιητικό γέννησης ή ταυτότητα.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ: 24/06/2020

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καθημερινά 8:00π.μ-14:00μ.μ – τηλ. επικ. 25520–24840 & 25520–25716