Σήμερα είναι: Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2020
greek english turkish
Δερέμπεης μικρό ΙΚΤΕΟ ΚΡΟΝΟΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Ξεκινούν οι επίγειοι ψεκασμοί κατά των κουνουπιών σε Τυχερό & Σουφλί

Ξεκινούν οι επίγειοι ψεκασμοί κατά των κουνουπιών σε Τυχερό & Σουφλί

30-07-2019

Λόγω της μεγάλης αύξησης του πληθυσμού ενηλίκων κουνουπιών που διαπιστώνεται σε περιοχές του Έβρου, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ενημερώνει ότι την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 θα διενεργηθεί επίγειος ψεκασμός ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV), για την καταπολέμηση των κουνουπιών.

Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν στο αγροτικό και περιαστικό περιβάλλον της πόλης του Τυχερού του Δήμου Σουφλίου από τις 20:00 έως τις 23:00.

Η εφαρμογή δεν θα γίνει σε κατοικημένες περιοχές, ωστόσο κατά την εκτέλεση του ψεκασμού στις περιοχές εφαρμογής ενδέχεται το όχημα που τον εκτελεί να διέλθει κοντά από κατοικημένες περιοχές, χωρίς αυτό να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία γιατί η εκτέλεση θα γίνεται μόνο στα όρια αποστάσεων που δίνονται στις οδηγίες της μεθόδου.

Παρακαλούνται να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη σε απόσταση >500 μ. από τα όρια της πόλης του Τυχερού.

Για την διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στην Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.11509/08-02-2019 (ΑΔΑ:ΨΤΖΧ465ΦΥΟ-ΥΚΚ) και στο με Αρ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.8703 από 09-07-2019 «κατ' εξαίρεση διενέργεια ULV εφαρμογών από εδάφους και αέρος για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών για το έτος 2019» εγγράφου του Υπουργείου Υγείας.

Η εφαρμογή θα γίνει:

- με ευθύνη του ανάδοχου φορέα που είναι η ΝΟΒΑ ΓΚΡΙΝ Α.Ε.

- με χρήση οχήματος που φέρει ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό.

- με συνεχή επίβλεψη από ειδικούς επιστήμονες υπαλλήλους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

- Με εγκεκριμένα για το σκοπό σκευάσματα όπως προβλέπονται στις εγκρίσεις με ΑΔΑ: 6Α0Κ4653ΠΓ-0ΤΣ και ΩΒΡ94653ΠΓ-63Ξ, Αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ' εξαίρεση χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων για το έτος 2019

Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο ψεκασμός την ίδια ημέρα ή δεν το επιτρέψουν οι συνθήκες να γίνει, θα μεταφερθεί την επόμενη ημέρα κατά τις ίδιες ώρες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλέφωνα:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ τηλ. 2551355322