Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
VARTAN

Κάτι τρέχει στον Έβρο

70 εκατ. ευρώ στις περιφέρειες για επενδυτικές δαπάνες & οδικά δίκτυα - Αναλυτικά τα ποσά

70 εκατ. ευρώ στις περιφέρειες για επενδυτικές δαπάνες & οδικά δίκτυα - Αναλυτικά τα ποσά

30-12-2020

Στην κατανομή συνολικού ποσού 70.000.000,00 ευρώ στις 13 Περιφέρειες προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών.

Τα χρήματα προέρχονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) των Περιφερειών, δηλαδή από τα λεφτά των Περιφερειών της Χώρας, και δεν αποτελούν επιπλέον οικονομική στήριξη του Κεντρικού Κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το ποσό κατανέμεται στις Περιφέρειες αποκλειστικά και μόνο προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών τους και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, ως ακολούθως:

1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 4.830.000,00

2. ΑΤΤΙΚΗΣ 6.440.000,00

3. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4.200.000,00

4. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 5.040.000,00

5.  ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 5.670.000,00

6.  ΗΠΕΙΡΟΥ 5.320.000,00

7.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 5.320.000,00

8.  ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3.920.000,00

9.  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7.000.000,00

10. ΚΡΗΤΗΣ 4.830.000,00

11.  ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4.550.000,00

12.  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6.580.000,00

13.  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6.300.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 70.000.000,00