Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

99,4 εκ. € για τις επιχειρήσεις της ΠΑΜΘ από τον Αναπτυξιακό Νόμο

99,4 εκ. € για τις επιχειρήσεις της ΠΑΜΘ από τον Αναπτυξιακό Νόμο

25-06-2022

Με πόρους που ξεπερνούν τα 99,4 εκατομμύρια ευρώ θα ενισχυθούν 189 επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τον Αναπτυξιακό Νόμο (4399/2016), μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης από την Περιφέρεια ΑΜΘ των 394 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν συνολικά.

Αν σε αυτό το ποσό συνυπολογιστεί και η ιδιωτική χρηματοδότηση, το συνολικό ύψος των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου ανέρχεται στα 217,7 εκατομμύρια ευρώ.


Συγκεκριμένα:

  • Στον τομέα της μεταποίησης, 110 επιχειρήσεις τροφίμων, συσκευασιών, σωλήνων δικτύου, μαρμάρου, οινοποιίας κτλ. θα ενισχυθούν με 70,1 εκ. €
  • Στον πρωτογενή τομέα, 55 επιχειρήσεις αγροτικών καλλιεργειών, κτηνοτροφίας και λατομεία θα ενισχυθούν με 16,5 εκ. €
  • Στον τομέα του τουρισμού, 20 ξενοδοχειακές μονάδες θα ενισχυθούν με 10,2 εκ. €
  • Στον τομέα των υπηρεσιών, 4 επιχειρήσεις logistics θα ενισχυθούν με 2,4 εκ. €