Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ

Στην Ελλάδα η ανάκληση αφορά συνολικά 11.360 τεμάχια.
Στην Ελλάδα η ανάκληση αφορά συνολικά 11.360 τεμάχια.

Ανάκληση επικίνδυνου καλωδίου τροφοδοσίας για notebooks.

16-01-2015
Πρόγραμμα ανάκλησης και αντικατάστασης καλωδίου τροφοδοσίας τύπου LS-15 για notebooks Lenovo και Ideapad, εκτελεί η εταιρεία Lenovo Technology B.V., μέσω του υποκαταστήματός της στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και, σε σπάνιες περιπτώσεις, ανάφλεξης του καλωδίου.

Τα επηρεαζόμενα καλώδια τροφοδοσίας διανεμήθηκαν μεταξύ Φεβρουαρίου 2011 και Ιουνίου 2012. Στην Ελλάδα η ανάκληση αφορά συνολικά 11.360 τεμάχια.

Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος. Παγκοσμίως η Lenovo έχει λάβει 16 αναφορές για αστοχία καλωδίων τροφοδοσίας, εκ των οποίων οι 3 είχαν ως συνέπεια βλάβη προσωπικής ιδιοκτησίας.

Η Lenovo έχει ήδη προβεί από τις 09/12/2014 σε δημοσίευση σχετικά με την ανάκληση των καλωδίων τροφοδοσίας τύπου LS-15 και δωρεάν αντικατάσταση τους στην ιστοσελίδα: http://support.lenovo.com/hr/hr/powercord2014.