Σήμερα είναι: Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019
greek english turkish
AL FARO ΙΚΤΕΟ BABY SHOP

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Ανελκύστηκε μεγάλο τμήμα του ναυαγίου της βυθοκόρου "Όλγα" από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Ανελκύστηκε μεγάλο τμήμα του ναυαγίου της βυθοκόρου "Όλγα" από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

12-08-2019

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ανέλκυση του πρώτου τεμαχίου του ναυαγίου της βυθοκόρου "Όλγα" από την λιμενολεκάνη του προβλήτα ΣΕΜΠΟ στο λιμένα της Αλεξανδρούπολης.

Ύστερα από τον τεμαχισμό του πρώτου τεμαχίου βάρους περίπου 40 t, το τεμάχιο ανελκύστηκε και τοποθετήθηκε επί του κρηπιδώματος της προβλήτας με τη βοήθεια του πλωτού γερανού που έχει εγκατασταθεί στο σημείο του ναυαγίου.

Αυτή η επιτυχής προσπάθεια σηματοδοτεί και την προοπτική της επιτυχούς ανέλκυσης διάλυσης και απομάκρυνσης του ναυαγίου, εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίστηκε, γεγονός που θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη του λιμένα, καθόσον θα υπάρξει δυνατότητα απρόσκοπτης χρησιμοποίησης ενός κρηπιδώματος μήκους 500 m για τον ταυτόχρονο ελλιμενισμό περισσότερο και μεγαλύτερων πλοίων στο λιμένα.