Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Ανοιξιάτικη μετανάστευση στο Δέλτα Έβρου - Χιλιάδες πουλιά κάνουν μια στάση στον υγροβιότοπο

Ανοιξιάτικη μετανάστευση στο Δέλτα Έβρου - Χιλιάδες πουλιά κάνουν μια στάση στον υγροβιότοπο

24-04-2021

Το Δέλτα Έβρου είναι μια πολύ σημαντική περιοχή για την μετακίνηση των πουλιών καθώς βρίσκεται πάνω σε έναν βασικό μεταναστευτικό διάδρομο μεταξύ βορά και νότου ανάμεσα στις θέσεις διαχείμασης και αναπαραγωγής.

Την περίοδο αυτή είδη όπως οι Λευκοπελαργοί και οι Ροδοπελεκάνοι, κάνουν μία στάση στην περιοχή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους ή απλώς διέρχονται κινούμενα για τον τελικό τους προορισμό.

Προς επιβεβαίωση των παραπάνω, σε έξι ημερήσιες μετρήσεις που έγιναν από το Φορέα Διαχείρισης κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου, καταγράφηκαν σημαντικοί αριθμοί διερχόμενων πουλιών από την περιοχή μας.

Περισσότεροι από 3.300 Ροδοπελεκάνοι (Pelecanus onocrotalus) και πάνω από 530 Λευκοί πελαργοί (Ciconia ciconia) ήταν από τις σημαντικότερες καταγραφές.

Ακόμα καταγράφηκαν περισσότεροι από 25 Φιδαετοί (Circaetus gallicus) και μερικές δεκάδες Κραυγαετοί (Clanga pomarina) και Μαυροπελαργοί (Ciconia nigra).

Πηγή: Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου