Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
VARTAN

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Αποδυτήρια-ντουζ σπείρα θα τοποθετηθούν στις ακτές του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Αποδυτήρια-ντουζ σπείρα θα τοποθετηθούν στις ακτές του Δήμου Αλεξανδρούπολης

16-07-2020

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης (ΔΕΥΑΑ), στο πλαίσιο των δράσεών της για τη μείωση της κατανάλωσης νερού, επέλεξε να τοποθετήσει αποδυτήρια-ντουζ σπείρα στις ακτές του Δήμου με τριπλό στόχο:

  • τον περιορισμό της υπερκατανάλωσης,
  • την αποφόρτιση του δικτύου για μεγαλύτερη ροή,
  • τη μείωση των λογαριασμών ύδρευσης των ιδιοκτητών των παραλιακών καταστημάτων.

Την οικονομία του νερού εξασφαλίζει αυτόματος χρονομέτρης 15 δευτερολέπτων του ντουζ, ενώ σχετικά μηνύματα φέρει η εξωτερική επιφάνεια του αποδυτηρίου.

"Επιλέξαμε το συγκεκριμένο αποδύτηριο και για το σχήμα του, που είναι κατάλληλο για συνθήκες COVID-19." αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου Αλεξαδρούπολης.