Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
FAGI

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Βγήκαν οι πίνακες για τις προσλήψεις συνοριοφυλάκων

Βγήκαν οι πίνακες για τις προσλήψεις συνοριοφυλάκων

24-03-2020

Δημοσιεύθηκαν νωρίτερα από την ΕΛΑΣ τελικοί αναμορφωμένοι πινάκες κατ' άρχην πληρούντων τα προσόντα κατα φθίνουσα σειρά μορίων και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη, του διαγωνισμού πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων.

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του νέου κορωνοϊού COVID-19, οι υποψήφιοι/ες Συνοριακοί Φύλακες του εν λόγω διαγωνισμού και συγκεκριμένα οι πρώτοι:

420 της κατηγορίας Α (80%) της γενικής σειράς,
120 της κατηγορίας Β (20%) της γενικής σειράς,
45 της κατηγορίας Α (80%) της ειδικής κατηγορίας και
20 της κατηγορίας Β (20%) της ειδικής κατηγορίας

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση.

Δείτε εδώ τον πίνακα ικανών υποψηφίων (γενική σειρά).

Δείτε εδώ τον πίνακα ικανών υποψηφίων (ειδική κατηγορία).

Δείτε εδώ τον πίνακα των υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα (γενική σειρά).

Δείτε εδώ τον πίνακα των υποψηφίων που δεν πληρούν τα προσόντα (ειδική κατηγορία).