Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ENERGO - PETROVITS

Ε - ΑΤΡΙΚΑ

Η σημασία των serious games, στη μαθησιακή διαδικασία.
Η σημασία των serious games, στη μαθησιακή διαδικασία.

Βοηθούν τελικά τα ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια στην εκμάθηση;

19-02-2017

Οι τελευταίες δύο δεκαετίες σήμαναν την ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση σε όλο τον κόσμο, ενώ πολύς λόγος γίνεται για το ρόλο των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, που ονομάζονται διεθνώς serious games, στη μαθησιακή διαδικασία.

Ο ιδρυτής της Atari, Bushnell N., δήλωσε στο περιοδικό Forbes, ότι η ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και των εκπαιδευτικών λογισμικών θα αλλάξει την ιστορία της εκπαίδευσης μιας και τις μαζικές αλλαγές που έρχονται στα επόμενα χρόνια δεν τις έχουμε δει ούτε τα τελευταία 3000 χρόνια. Και αυτό, γιατί οι υπολογιστές ή/και τα πολυμέσα (tablet, smartphone) είναι οικονομικά, τα δίκτυα επιτρέπουν τη σύνδεση στο διαδίκτυο χωρίς περιορισμούς και τα σχολεία πιέζουν για επιδώσεις χωρίς ουσιαστικά να προσφέρουν στα παιδιά εργασιακές δεξιότητες. Και τέλος τονίζει, ότι τα καινούργια λογισμικά προσαρμόζονται ανάλογα με τις γνώσεις που αντλούνται από τις νευροεπιστήμες.

Ο ιδρυτής των Shell Games, Jesse Schell, αναφέρει ότι η σχολική τάξη του μέλλοντος θα είναι συνδεδεμένη με το ιντερνέτ και θα προσφέρει στον εκπαιδευτικό πληροφορίες και πολλά δεδομένα, ενώ στους μαθητές θα δίνει κίνητρα.

Η καθηγήτρια Linda Breitlauch από το πανεπιστήμιο του Τριρ, στο τμήμα Game Design, αναφέρει σε συνέντευξη, οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ήδη ότι το παιχνίδι είναι ο καλύτερος τρόπος να οδηγήσεις ένα παιδί στη μάθηση, χωρίς όμως να το συνδέουν απαραίτητα με τη χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών δηλ. serious games στον υπολογιστή ή στο τάμπλετ. Τα τελευταία μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες μάθησης, τονίζει, όπως και το βιβλίο, αρκεί να επιλεχτεί το κατάλληλο περιερχόμενο. Πρόκειται για νέες διδακτικές μεθόδους, που λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις του μέλλοντος, όπως για παράδειγμα να μαθαίνει το παιδί μια περίοδο στο μάθημα της ιστορίας με αυθεντικές, συναρπαστικές εικόνες και ζωντανό τρόπο.

Στη χώρα μας μέχρι στιγμής, μελετήθηκε κυρίως η στάση και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στα ΤΠΕ, τόσο στη γενική όσο και την ειδική αγωγή, με παρόμοια αποτελέσματα. Έτσι, μεγάλο ποσοστό πιστεύει ότι η παρουσία του ενός Η/Υ στην τάξη απαιτεί αλλαγές στο ρόλο του δασκάλου, ότι μπορεί να διευκολύνει τη δουλειά τους καθώς επίσης και να την οργανώσει καλύτερα, όμως δε θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τεχνικά προβλήματα που θα του παρουσιαστούν όπως για παράδειγμα στο λογισμικό. Σε νεότερη έρευνα, ενώ οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν λιγότερο ότι η χρήση των ΤΠΕ βοηθά στη μαθησιακή διαδικασία πιστεύουν ότι συμβάλλουν ή υποστηρίζουν αρκετά τη δημιουργία συνθηκών για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τη δικτύωση του σχολείου και των εκπαιδευτικών μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Ωστόσο, στην ειδική αγωγή έχουν εγκριθεί και αναρτηθεί στο διαδίκτυο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας εκπαιδευτικά παιχνίδια που απευθύνονται σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς, θεραπευτές και γονείς (www.prosvasimo.gr).

Τέλος, στη θεραπευτική παρέμβαση, για παράδειγμα στη λογοθεραπεία, χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια ειδικά serious games για τη διάγνωση και τη θεραπεία παιδιών και ενηλίκων με στόχο για παράδειγμα τη βελτίωση της άρθρωσης, της αναπνοής, του λεξιλογίου και της κατανόησης του λόγου καθώς επίσης και των κοινωνικών δεξιοτήτων σε άτομα με αυτισμό.

Λαμπριάνα Τσιακπίνη, Λογοπεδικός-Λογοθεραπεύτρια Μ.Α.

Το παραπάνω άρθρο συντάχτηκε με αφορμή τη συμμετοχή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα με θέμα τη γλωσσική εκπαίδευση και τη λογοθεραπεία στην ειδική αγωγή. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν ειδικοί από τη Ρουμανία, την Πολωνία και την Ιταλία, τους οποίους θα φιλοξενήσουμε και στην Αλεξανδρούπολη το Μάρτιο.

Πηγές:

Stifterverband
Forbes
Απόψεις εκπαιδευτικών για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση: Γιαβρίμης Π, Παπάνης Ε., Νεοφώτιστος Β., Βαλκάνος Ε., 2010.

Γνώσεις στάσεις και αντιλήψεις δείγματος εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών: Παναγιωτακόπουλος Χ., Ρηγάλου Χ., Πανεπιστήμιο Πατρών