Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
FAGI

Κάτι τρέχει στην Ελλάδα

Υποβολής Αιτήσεων από 04.02.2015 έως και 13.02.2015.
Υποβολής Αιτήσεων από 04.02.2015 έως και 13.02.2015.

ΔΕΗ: Προσλήψεις σε Μακεδονία και Θράκη.

03-02-2015

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού είκοσι οκτώ (28) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης.

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν σε αντικείμενα που αφορούν σε γραμματειακή υποστήριξη και σε εμπορική εξυπηρέτηση των πελατών ΔΕΗ (π.χ. εξυπηρέτηση πελατών, ταμεία, κέντρο ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης κ.λ.π.).

Υποβολής Αιτήσεων από 04.02.2015 έως και 13.02.2015

>> Δείτε τις θέσεις και όλη την προκήρυξη αναλυτικά εδώ