Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Δέλτα Έβρου: Εφαρμογή Προγράμματος για την γρίπη των πτηνών

Δέλτα Έβρου: Εφαρμογή Προγράμματος για την γρίπη των πτηνών

22-01-2018

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) εξέδωσε την υπ' αριθμ. 4411/138539/22-12-2017 (ΑΔΑ: 6ΕΞΦ4653ΠΓ-ΤΔΨ) (ΦΕΚ 4669/τ. Β'/29-12-2017) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την «Εφαρμογή Προγράμματος Επιζωοτιολογικής Διερεύνησης της Γρίπης των Πτηνών» για το έτος 2018 και αφορά τα άγρια πτηνά και πουλερικά της χώρας.

Μετά τις περσινές εστίες που παρουσιάστηκαν στη χώρα μας και καθώς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να εκδηλώνονται κρούσματα της γρίπης των πτηνών, το ΥΠΑΑΤ εφιστά την προσοχή στους πολίτες σχετικά με τη νόσο.

Ειδικά για την περιοχή του Δέλτα Έβρου, όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση άγριων πτηνών, είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας εκ μέρους των χρηστών κι επισκεπτών της περιοχής και να ειδοποιούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση που εντοπιστούν νεκρά ή ημιθανή πτηνά (Δ/νση Κτηνιατρικής Ν. Έβρου, τηλ. 25513 57190, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, τηλ. 25510 61000).

Μπορείτε να δείτε "κατεβάζοντας" την απόφαση εδώ.

Πηγή: Φορές Διαχείρισης Δέλτα Έβρου