Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
FAGI

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Επιστρέφουν οι «ζωντανές» συνεδριάσεις

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Επιστρέφουν οι «ζωντανές» συνεδριάσεις

13-06-2020

Επιστρέφουν οι δια ζώσεις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης μετά από περίπου τρεις μήνες με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης θα συνεδριάσει την ερχόμενη Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 18:00 με τα εξής προς συζήτηση θέματα:

01. Αιτήσεις-Ενημερώσεις (Ενημέρωση από την εξωτερική συνεργάτιδα του Δικτύου της ΕΕΤΑΑ για τις προσκλήσεις του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κ. Χατζηγεωργίου Γεωργίας, Μηχανικού Περιβάλλοντος, σχετικά με την πρόσκληση υπ΄ αριθμ. 3383/ ΥΜΕΠΕΡΑΑ_05 με τίτλο «Δράση 14.6i.26.5.2 : Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωση τους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»).

02. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και του Ερευνητικού Ινστιτούτου Ευφυών Συστημάτων Παραγωγής και Ευφυών Πόλεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Εισηγ. κ. Καδόγλου Κ.)

03. Έγκριση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (απευθείας ανάθεση) για την «Προμήθεια εκδόσεων αναβάθμισης λογισμικού», λόγω αποκλειστικότητας (Εισηγ. κ. Αραμπάτζή Ευθ.)

04. Συμπλήρωση της 66/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση συγκρότησης Επιτροπών, ύστερα από κλήρωση» (Εισηγ. κ. Σούλτας Χ.)

05. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αλεξανδρούπολης 2020 (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

06. Έγκριση μετεγκατάστασης του συστήματος καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα όρασης (Εισηγ. κ. Αραμπατζής Κ.)

07. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020 του Δήμου Αλεξανδρούπολης (ισχύουν οι διατάξεις: α) παρ. 8 του αρθρ. 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1.α του αρθρ. 12 του Ν. 4623/2019, β) παρ. 9 του αρθρ. 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1.β. του αρθρ. 12 του Ν. 4623/2019) (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

08. Εισηγητική έκθεση για την προαιρετική αναμόρφωση του εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2020 του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 34574/05-07-2018, τις οδηγίες της εγκυκλίου 44485/6.8.2019 και την με αριθ. 65270/19.11.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Εισηγ. κ. Κιζιρίδης Γ.)

09. Επιλογή για την πρόσληψη υδρονομέων, έτους 2020 (Εισηγ. κ. Κολγιώνης Δ.)

10. Έκτακτη χρηματοδότηση του Ν.Π.Δ.Δ ¨Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος¨ («Πολυκοινωνικό») (Εισηγ. κ. Ποϊραζίδου Αλ.)

11. Εξόφληση μισθών εργαζομένων στην υπό εκκαθάριση δημοτική επιχείρηση (ΔΕΠΕΑ) (Εισηγ. κ. Λαμπάκης Ευαγγ.)

12. Σύνδεση με αστική συγκοινωνία δημοτικού χώρου στάθμευσης (γηπέδου) με το Κέντρο (Εισηγ. κ. Λαμπάκης Ευαγγ.)

13. Επικαιροποίηση της αριθ. 608/2019 Α.Δ.Σ. ¨Έγκριση 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αλεξανδρούπολης¨ (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)

Σημειώνεται ότι, η Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την αριθμ. 163/33282/29.05.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων», και με τις αναφερόμενες, σε αυτήν, υγειονομικές διατάξεις των κοινών υπουργικών αποφάσεων (σε όλους τους χώρους συνάθροισης κοινού, ανοικτούς και κλειστούς που δεν καταλαμβάνονται από ειδική διάταξη, τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων).