Σήμερα είναι: Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
greek english turkish
KOYKORAVAS ΙΚΤΕΟ AL FARO

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου: Θέλουμε κι εμείς φυσικό αέριο

Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου: Θέλουμε κι εμείς φυσικό αέριο

23-02-2018

To ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Διδυμοτείχου με θέμα την ένταξη της πόλεως του ∆ιδυµοτείχου στο σχέδιο επέκτασης φυσικού αερίου κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκη, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΠΑ κ. Τζώρτζη και στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Μέτιο.

Με το σχετικό ψήφισμα το Δημοτικό Συμβούλιο Διδυμοτείχου ζητά να ενταχθεί η πόλη του Διδυμοτείχου, όπως και της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας στο σχέδιο επέκτασης φυσικού αερίου.

Δείτε το ψήφισμα: 

Σε συνέχεια του από 29-1-2016 ψηφίσµατος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και κατόπιν των νέων δεδοµένων µε τα οποία εκτιµάται ότι εντός του 2018 θα ξεκινήσει η κατασκευή των δικτύων διανοµής φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και συγκεκριµένα σε Αλεξανδρούπολη, Κοµοτηνή, ∆ράµα, Ξάνθη, Ορεστιάδα και Καβάλα:

"Εµµένουµε στο αίτηµά µας για ένταξη και της πόλεως του ∆ιδυµοτείχου στο σχέδιο επέκτασης φυσικού αερίου όπως αυτό εκφράσθηκε και στο προηγούµενο ψήφισµα του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου.

Άλλωστε:

α) υπάρχει ο ικανός αναγκαίος πληθυσµός (25.000 µόνιµοι κάτοικοι – στρατιωτικοί – σπουδαστές, εκ των οποίων οι 12.000 και πλέον διαµένουν στην πόλη του ∆ιδυµοτείχου).

β) Υπάρχουν βιοµηχανικές-βιοτεχνικές και ξενοδοχειακές µονάδες που δραστηριοποιούνται στον ∆ήµο ∆ιδ/χου, µε µεγάλες ενεργειακές ανάγκες –καταναλώσεις (γαλακτοβιοµηχανία Εβροφάρµα, εκκοκκιστήρια βάµβακος, εργοστάσιο συσκευασίας κατεψυγµένων προϊόντων κ.α.)

γ) Υπάρχουν µεγάλα κτίρια µε υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις στα οποία στεγάζονται υπηρεσίες – ιδρύµατα (Νοσοκοµείο, ∆ηµαρχείο, σχολικά συγκροτήµατα, Σχολή Αστυφυλάκων, ΤΕΙ Νοσηλευτικής, Μουσεία, κτίριο του ΕΦΚΑ, Ειρηνοδικείο, κ.τ.λ.), καθώς και τα κτίρια της έδρας της ΧVI Μ.Μ.Π. και πολλά στρατόπεδα. Επιπλέον, το ∆ιδυµότειχο και η Ορεστιάδα αποτελούν ισότιµο αναπτυξιακό δίπολο στον Περιφερειακό σχεδιασµό και ως τέτοιο πρέπει να αντιµετωπίζονται.

Πρέπει να εξασφαλίζεται η παροχή ισότιµων αναπτυξιακών δυνατοτήτων, αλλά και κινήτρων παραµονής κατοίκων και επιχειρήσεων και στις δύο περιοχές. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται πρέπει να έχουν ως στόχο την ανάπτυξη και συγκράτηση του πληθυσµού  και στις δύο περιοχές. Η ανάπτυξη µιας περιοχής, άλλωστε, δεν πρέπει να προέρχεται από τη συνεχή υποβάθµιση και απαξίωση µιας γειτονικής της περιοχής.

Στον Έβρο αυτό το επιτάσσουν και λόγοι Εθνικοί. Αντιµετωπίστε, επιτέλους, το ιστορικό και πανέµορφο ∆ιδυµότειχο και συνολικά το ∆ήµο ∆ιδυµοτείχου όπως του αξίζει και του πρέπει. Αξιοποιήστε τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα και συµβάλλετε µε τις αποφάσεις σας στην ισόρροπη ανάπτυξη και συγκράτηση του πληθυσµού της ευρύτερης περιοχής µας. Αποφασίστε άµεσα την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου και στο ∆ιδυµότειχο, δίχως άλλες καθυστερήσεις, µελλοντικές υποσχέσεις και υπεκφυγές.

Όλια Γκαντανίδου