Κάτι τρέχει στον Έβρο

Διδυμότειχο: Μέχρι τον Νοέμβριο οι αιτήσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Διδυμότειχο: Μέχρι τον Νοέμβριο οι αιτήσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

17-08-2017

Η Διεύθυνση Διοικητικών και  Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-7-2017/Α) παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες του Δήμου Διδυμοτείχου, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους από κάθε είδος, τέλος, πρόστιμό κλπ που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 30/11/2017 καθώς και αυτές που θα έχουν βεβαιωθεί έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Νόμου (από 31/7/2017).

Η εξόφλησή τους μπορεί να γίνει:

α) είτε με εφάπαξ καταβολή ολόκληρης της αρχικής βασικής οφειλής με ταυτόχρονη ολική απαλλαγή από πρόστιμα και προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής,

β) είτε για την τμηματική καταβολή τους σε μέχρι εκατό (100) μηνιαίες δόσεις, σε συνάρτηση με το ύψος της ρυθμιζόμενης οφειλής και του αριθμού των δόσεων, με ανάλογη απαλλαγή ποσοστού 50% έως 80% από τις προσαυξήσεις ή τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης είκοσι (20) ευρώ.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου μέχρι 30/11/2017.

Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης είκοσι (20) ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ταμείου του Δήμου Διδυμοτείχου Διδυμοτείχου (Βασ. Γεωργίου 1 – 68300) στα τηλέφωνο 2553350649 και 2553350621 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.