Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης στο 401 ΓΣΝΕ για κατοίκους Σαμοθράκης

Δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης στο 401 ΓΣΝΕ για κατοίκους Σαμοθράκης

02-07-2022

Με το ΦΕΚ Β 1357/2010 ορίζεται από το 2010 το δικαίωμα της εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης στο 401 ΓΣΝΕ στους μόνιμους κατοίκους της Σαμοθράκης.

Δικαιολογητικό προσδιορισμού της μόνιμης κατοικίας αποτελεί η σχετική βεβαίωση του Δημάρχου όπου κατοικεί μόνιμα ο υποψήφιος με αριθμό πρωτοκόλλου και πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης (μέχρι 3 μήνες).

1. Η δαπάνη υγειονομικής περίθαλψης θα βαρύνει:


α. Τον ασφαλιστικό φορέα του δικαιούχου, εφόσον η δαπάνη δικαιολογείται από τον φορέα, σε διαφορετική περίπτωση θα βαρύνει τον ίδιο.
β. Τους ίδιους τους περιθαλπτόμενους, εφόσον δεν δικαιούνται παροχές υγειονομικής περίθαλψης από ασφαλιστικό φορέα.
γ. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για όσους είναι κάτοχοι πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας (βιβλιάριο απορίας)

2. Ως τιμολόγιο προσδιορισμού της δαπάνης ορίζεται αυτό που ισχύει κάθε φορά από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Βρείτε το σχετικό έγγραφο εδώ.