Σήμερα είναι: Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020
greek english turkish
SOHO JOY ΚΡΟΝΟΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Στη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη Μεσόγειο προχώρησε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Στη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη Μεσόγειο προχώρησε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΔΠΘ: Δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη θαλάσσια παρατήρηση στη Μεσόγειο

24-06-2017

Στη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας με στόχο την ενσωμάτωση δικτύων θαλάσσιας παρατήρησης και πρόβλεψης στη Μεσόγειο προχώρησε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Συγκεκριμένα,το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ. μαζί με το Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής ξεκίνησαν την υλοποίηση του έργου «ODYSSEA: Operating a network of integrated observatory systems in the Mediterranean Sea».

Το έργο αυτό έχει ως στόχο τη δημιουργία και λειτουργία μιας πλατφόρμας που θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες των χρηστών της θαλάσσιας οικονομίας και θα είναι χρήσιμο σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη Γαλάζια Ανάπτυξη όπως αιολικά πάρκα,ιχθυοκαλλιέργειες,κυματική ενέργεια κ.α).

Το ODYSSEA θα βοηθήσει στη δημιουργία επιχειρηματικών και ερευνητικών ευκαιριών στη Μεσόγειο Θάλασσα και στη Γαλάζια Ανάπτυξη.Το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας,Καινοτομίας και Ανταγωνιστικότητας Horizon 2020.