Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΕΡΕΜΠΕΗΣ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

ΔΠΘ: Ο Πρύτανης ενημερώνει τους φοιτητές σχετικά με τις έκτακτες συνθήκες λόγω Covid-19

ΔΠΘ: Ο Πρύτανης ενημερώνει τους φοιτητές σχετικά με τις έκτακτες συνθήκες λόγω Covid-19

30-10-2020

Ανεβαίνουν με μεγάλη αύξηση του κρούσματα του κορονοϊού και στον Νομό του Έβρου, της Ξάνθης αλλά και της Ροδόπης.

Για τον λόγο αυτό ο Πρύτανης του ΔΠΘ αποφάσισε να εκδώσει μια ανακοίνωση σχετικά με τις έκτακτες συνθήκες που έχουν προκύψει λόγω της "επέλασης" του Covid-19.

Να θυμίσουμε πως τα μαθήματα στο ΔΠθ γίνονται σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν λάβει τα Τμήματα του και χρησιμοποιείται η μέθοδος της εξ αποστάσεως και της δια ζώσης.

Ακολουθεί σχετική ανακοίνωση του Πρύτανη:

"Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Δ.Π.Θ.
Αγαπητοί φοιτητές

Εξ αιτίας των έκτακτων συνθηκών που διαμορφώθηκαν και ισχύουν λόγω της πανδημίας COVID-19 στις πόλεις-έδρες του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, παρακαλούμε όπως δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των μέτρων που είναι σε ισχύ είτε για την πόλη στην οποία σπουδάζετε είτε για τον καθένα από εσάς ατομικά.
Στις περιπτώσεις εφαρμογής δεκατετραήμερης καραντίνας – περιορισμού στο χώρο διαμονής κάθε ατόμου, απαιτείται αυστηρά η τήρησή της από την πρώτη ημέρα ανακοίνωσής της έως την ολοκλήρωση αυτής, ακόμα και αν κατά τη διάρκεια της υπάρξει αρνητικό τεστ ιχνηλάτησης. Θα πρέπει να αποφεύγεται η επαφή με άλλα άτομα αλλά και γενικότερα η συμμετοχή σε συγκεντρώσεις πολλών ατόμων. Πρόσθετα σας ενημερώνουμε,  ότι εκπαιδευτική διαδικασία υλοποιείται απρόσκοπτα, χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες μεθόδους (εξ αποστάσεως – δια ζώσης)  σύμφωνα με τις αποφάσεις των Τμημάτων του ΔΠΘ, την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες της Επιτροπής Εκτάκτων συμβάντων του ΔΠΘ".